Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500246 65
  60%
  100%
  40%
2500097 1
  0%
  0%
  100%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 57
  51%
  85%
  40%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 1
  0%
  0%
  100%
2500246 65
  43%
  62%
  31%
2016 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500246 43
  49%
  62%
  21%
2502442 1
  0%
  0%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500246 51
  59%
  70%
  16%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 57
  63%
  78%
  19%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 46
  57%
  70%
  20%
2012 2500246 56
  52%
  60%
  14%
2011 2500246 68
  84%
  100%
  16%
2010 2500246 47
  85%
  91%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 65 0% 5% 15% 38% 0% 40%
2500097 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500149 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500246 57 5% 0% 12% 32% 9% 40%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500798 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 65 0% 3% 18% 18% 26% 31%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 43 2% 2% 19% 26% 30% 21%
2502442 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500246 51 4% 4% 14% 37% 25% 16%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500246 57 2% 0% 14% 47% 18% 19%
2500239 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 2500246 46 0% 2% 20% 35% 24% 20%
2012 2500246 56 0% 7% 5% 39% 34% 14%
2011 2500246 68 3% 7% 34% 40% 0% 16%
2010 2500246 47 4% 13% 36% 32% 9% 6%