Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500259 3
  100%
  100%
  0%
2500246 14
  86%
  100%
  14%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500261 2
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500259 3
  67%
  67%
  0%
2500246 13
  85%
  100%
  15%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  0%
  0%
  100%
2500246 17
  71%
  100%
  29%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2016 2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  0%
  0%
  0%
2500798 1
  0%
  0%
  100%
2500246 13
  54%
  78%
  31%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  0%
  0%
  100%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  50%
  50%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500246 25
  88%
  92%
  4%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500259 1
  0%
  0%
  100%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500246 27
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2500246 26
  92%
  100%
  8%
2500262 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500246 12
  75%
  90%
  17%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500259 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500246 14 0% 14% 43% 29% 0% 14%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2502443 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500259 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2500246 13 23% 8% 31% 23% 0% 15%
2500239 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 17 6% 12% 24% 29% 0% 29%
2500262 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500251 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500798 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 13 8% 0% 15% 31% 15% 31%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500246 25 4% 4% 36% 44% 8% 4%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 27 0% 4% 33% 63% 0% 0%
2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500243 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 26 8% 4% 31% 50% 0% 8%
2500262 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2012 2500246 12 0% 8% 17% 50% 8% 17%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%