Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500246 33
  82%
  100%
  18%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 2
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500246 31
  87%
  100%
  13%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500246 34
  85%
  94%
  9%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 31
  87%
  100%
  13%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2502442 1
  0%
  0%
  100%
2500502 1
  100%
  100%
  0%
1353 105
  71%
  100%
  29%
2015 2500246 36
  89%
  100%
  11%
2014 2500246 37
  89%
  92%
  3%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 45
  84%
  95%
  11%
2012 2500246 62
  85%
  91%
  6%
2011 2500246 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500246 33 3% 24% 55% 0% 0% 18%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502443 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500259 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501915 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 31 3% 32% 35% 16% 0% 13%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 45 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 34 6% 9% 53% 18% 6% 9%
2502758 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500246 31 3% 16% 42% 26% 0% 13%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502442 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500502 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 105 14% 0% 57% 0% 0% 29%
2015 2500246 36 3% 11% 33% 42% 0% 11%
2014 2500246 37 8% 5% 43% 32% 8% 3%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500246 45 4% 2% 42% 36% 4% 11%
2012 2500246 62 3% 8% 34% 40% 8% 6%
2011 2500246 32 6% 13% 34% 47% 0% 0%