Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2500246 3
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  100%
  100%
  0%
2500262 25
  84%
  91%
  8%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  0%
  0%
  0%
2500262 33
  85%
  88%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  50%
  100%
  50%
2501915 2
  100%
  100%
  0%
2500262 28
  93%
  100%
  7%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500261 2
  50%
  100%
  50%
2500262 34
  76%
  90%
  15%
2015 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500262 47
  91%
  93%
  2%
2014 2500262 26
  92%
  100%
  8%
2013 2500173 1
  0%
  0%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 53
  98%
  98%
  0%
2012 2500262 33
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000498 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 25 0% 8% 36% 28% 8% 8%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500262 33 0% 6% 42% 36% 12% 3%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501915 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500262 28 4% 7% 39% 43% 0% 7%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500256 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500262 34 6% 0% 47% 24% 9% 15%
2015 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500890 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 47 2% 9% 47% 34% 6% 2%
2014 2500262 26 4% 4% 77% 8% 0% 8%
2013 2500173 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 53 4% 13% 43% 38% 2% 0%
2012 2500262 33 3% 9% 73% 12% 0% 3%