Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500259 2
  100%
  100%
  0%
2500246 3
  100%
  100%
  0%
2501002 20
  90%
  95%
  5%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500253 1
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501002 25
  72%
  82%
  12%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 5
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501002 35
  94%
  100%
  6%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 3
  67%
  100%
  33%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501002 25
  84%
  95%
  12%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501910 1
  0%
  0%
  100%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2501002 31
  84%
  100%
  16%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501002 22
  73%
  73%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500262 3
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501002 23
  78%
  90%
  13%
2500262 4
  100%
  100%
  0%
2012 2501002 11
  73%
  80%
  9%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2011 2501002 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500246 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501002 20 0% 0% 45% 45% 5% 5%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500253 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 25 0% 0% 32% 40% 16% 12%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500256 5 0% 40% 20% 40% 0% 0%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 35 0% 3% 17% 74% 0% 6%
2500262 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2016 2500256 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2500251 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501002 25 0% 12% 24% 48% 4% 12%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501910 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500890 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501002 31 3% 0% 6% 74% 0% 16%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 22 0% 5% 27% 41% 27% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2013 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501002 23 0% 4% 22% 52% 9% 13%
2500262 4 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2012 2501002 11 0% 0% 18% 55% 18% 9%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2501002 3 0% 67% 0% 33% 0% 0%