Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 632 83 60
2021 735 102 60
2020 822 118 60
2019 606 81 70
2018 682 84 70
2017 613 79 80
2016 545 89 80
2015 484 74 80
2014 389 72 80
2013 391 45 80
2012 325 34 80
2011 331 37 80
2010 291 38 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 84%
53
0%
0
10%
6
2%
1
0%
0
5%
3
63
2021 84%
57
0%
0
7%
5
3%
2
0%
0
6%
4
68
2020 87%
60
0%
0
4%
3
3%
2
0%
0
6%
4
69
2019 89%
64
3%
2
7%
5
1%
1
0%
0
0%
0
72
2018 94%
65
0%
0
4%
3
1%
1
0%
0
0%
0
69
2017 90%
76
0%
0
6%
5
1%
1
1%
1
1%
1
84
2016 87%
73
0%
0
10%
8
1%
1
0%
0
2%
2
84
2015 91%
72
0%
0
5%
4
1%
1
1%
1
1%
1
79
2014 85%
66
1%
1
14%
11
0%
0
0%
0
0%
0
78
2013 74%
62
2%
2
18%
15
1%
1
2%
2
2%
2
84
2012 65%
53
6%
5
25%
20
1%
1
1%
1
1%
1
81
2011 74%
56
0%
0
22%
17
0%
0
3%
2
1%
1
76
2010 82%
75
1%
1
12%
11
0%
0
1%
1
4%
4
92
2009 66%
35
2%
1
19%
10
9%
5
0%
0
4%
2
53
2008 60%
24
3%
1
30%
12
5%
2
0%
0
3%
1
40