Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 400 35 80
2022 449 55 80
2021 500 70 80
2020 563 78 80
2019 427 68 80
2018 398 44 80
2017 363 51 80
2016 333 55 80
2015 302 37 80
2014 290 35 110
2013 399 41 110
2012 515 68 110
2011 627 69 110
2010 455 46 110

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
39
6%
3
19%
10
2%
1
0%
0
0%
0
53
2022 82%
62
9%
7
5%
4
4%
3
0%
0
0%
0
76
2021 83%
68
7%
6
5%
4
1%
1
2%
2
1%
1
82
2020 86%
85
5%
5
6%
6
0%
0
1%
1
2%
2
99
2019 90%
72
4%
3
3%
2
0%
0
1%
1
3%
2
80
2018 86%
65
5%
4
7%
5
1%
1
1%
1
0%
0
76
2017 84%
64
1%
1
13%
10
0%
0
0%
0
1%
1
76
2016 82%
64
4%
3
13%
10
0%
0
1%
1
0%
0
78
2015 75%
36
2%
1
13%
6
2%
1
6%
3
2%
1
48
2014 63%
29
4%
2
20%
9
9%
4
2%
1
2%
1
46
2013 77%
58
3%
2
15%
11
0%
0
3%
2
3%
2
75
2012 76%
83
4%
4
16%
17
1%
1
3%
3
1%
1
109
2011 70%
76
3%
3
21%
23
2%
2
2%
2
3%
3
109
2010 65%
73
6%
7
18%
20
2%
2
7%
8
3%
3
113
2009 71%
77
6%
6
16%
17
3%
3
4%
4
1%
1
108