Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 3 33% 100% 67%
2017 2 100% 100% 0%
2016 5 100% 100% 0%
2015 5 100% 100% 0%
2013 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501913 6
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500247 3
  33%
  100%
  67%
2500248 3
  67%
  100%
  33%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 16
  100%
  100%
  0%
2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501913 7
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500246 3
  100%
  100%
  0%
2500247 2
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 7
  86%
  100%
  14%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 2
  100%
  100%
  0%
2500247 5
  100%
  100%
  0%
2500248 3
  100%
  100%
  0%
2015 2500245 7
  100%
  100%
  0%
2500243 2
  50%
  100%
  50%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  50%
  100%
  50%
2501913 4
  75%
  100%
  25%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500247 5
  100%
  100%
  0%
2500248 7
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  100%
  100%
  0%
2500248 3
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2012 2501902 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500245 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501902 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501910 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 3 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2500248 3 33% 0% 0% 33% 0% 33%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500245 16 0% 0% 44% 56% 0% 0%
2501902 4 0% 25% 0% 75% 0% 0%
2501910 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2501913 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 3 67% 33% 0% 0% 0% 0%
2500247 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500245 7 14% 0% 43% 29% 0% 14%
2501910 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2500248 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2015 2500245 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2500243 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501902 3 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2501910 2 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2501913 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2501802 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2013 2500245 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 9 0% 0% 44% 56% 0% 0%
2500248 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2501902 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%