Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500243 12
  100%
  100%
  0%
2501907 7
  71%
  100%
  29%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500243 15
  93%
  100%
  7%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500247 3
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500243 9
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 18
  89%
  100%
  11%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 15
  93%
  100%
  7%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 10
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 11
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500243 7
  86%
  100%
  14%
2011 2500243 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 12 8% 0% 58% 33% 0% 0%
2501907 7 0% 29% 43% 0% 0% 29%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500243 15 7% 0% 87% 0% 0% 7%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500243 9 11% 33% 56% 0% 0% 0%
2501907 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500243 18 0% 11% 72% 6% 0% 11%
2501907 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 15 0% 7% 67% 20% 0% 7%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500243 10 10% 0% 70% 20% 0% 0%
2501907 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500243 11 0% 9% 73% 18% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500243 7 0% 0% 71% 14% 0% 14%
2011 2500243 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%