Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 12
  92%
  92%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501907 6
  83%
  83%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 17
  94%
  94%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500247 2
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  50%
  50%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500243 13
  85%
  92%
  8%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 15
  87%
  100%
  13%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 15
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  50%
  50%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 12
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 10
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500243 8
  88%
  100%
  12%
2011 2500243 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500243 12 0% 0% 42% 50% 8% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 6 0% 0% 33% 50% 17% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500248 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500243 17 6% 12% 41% 35% 6% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500248 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500243 13 8% 8% 31% 38% 8% 8%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2500243 15 7% 20% 20% 40% 0% 13%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500243 15 7% 7% 73% 13% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500243 12 8% 8% 50% 33% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500243 10 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501907 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500243 8 0% 25% 38% 25% 0% 13%
2011 2500243 9 11% 0% 33% 56% 0% 0%