Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 3 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500243 7
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2502758 21
  95%
  95%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500243 7
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  0%
  0%
  0%
2500239 5
  100%
  100%
  0%
2502758 12
  75%
  82%
  8%
2500247 3
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2017 2500243 5
  80%
  100%
  20%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500239 4
  100%
  100%
  0%
2502758 21
  76%
  80%
  5%
2016 2500243 5
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2502758 23
  91%
  91%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 3
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  100%
  100%
  0%
2502758 23
  96%
  100%
  4%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 3
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500243 7 14% 0% 43% 43% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501907 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 21 5% 19% 33% 38% 5% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500243 7 0% 29% 29% 43% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501907 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501802 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500239 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2502758 12 0% 0% 25% 42% 17% 8%
2500247 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500243 5 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2502758 21 10% 5% 24% 33% 19% 5%
2016 2500243 5 20% 40% 20% 20% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 23 0% 4% 26% 61% 9% 0%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500243 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2502758 23 4% 13% 30% 48% 0% 4%
2500247 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2500243 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%