Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 7 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 7 100% 100% 0%
2013 12 83% 91% 8%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500247 7
  100%
  100%
  0%
2016 2500247 6
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500247 7
  100%
  100%
  0%
2013 2500247 12
  83%
  91%
  8%
2012 2500247 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500247 7 0% 14% 71% 14% 0% 0%
2016 2500247 6 17% 33% 33% 17% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500247 7 0% 14% 43% 43% 0% 0%
2013 2500247 12 0% 8% 50% 25% 8% 8%
2012 2500247 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%