Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 6 83% 83% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2016 5 100% 100% 0%
2015 4 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 8 88% 100% 12%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 6
  83%
  83%
  0%
2018 2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  0%
  0%
  100%
2501913 1
  0%
  0%
  100%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 3
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500247 2
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 1
  0%
  0%
  0%
2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 5
  80%
  80%
  0%
2500247 5
  100%
  100%
  0%
2500248 3
  100%
  100%
  0%
2015 2500245 4
  50%
  100%
  50%
2500243 1
  0%
  0%
  100%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500247 4
  100%
  100%
  0%
2500248 4
  100%
  100%
  0%
4313382 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 2
  50%
  100%
  50%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 4
  100%
  100%
  0%
2500248 4
  100%
  100%
  0%
2013 2500247 8
  88%
  100%
  12%
2012 2500247 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2501910 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 6 0% 17% 0% 67% 17% 0%
2018 2501902 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2501910 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501913 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500245 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2501902 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501910 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501913 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2016 2500245 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500243 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 5 0% 20% 60% 0% 20% 0%
2500247 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2500248 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500245 4 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2500243 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501802 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500247 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500248 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
4313382 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501902 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2013 2500247 8 13% 38% 38% 0% 0% 13%
2012 2500247 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%