Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 10 90% 100% 10%
2018 16 69% 85% 19%
2017 9 78% 100% 22%
2016 12 67% 100% 33%
2015 19 58% 85% 32%
2014 14 64% 90% 29%
2013 20 90% 100% 10%
2012 23 83% 100% 17%
2011 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500247 10
  90%
  100%
  10%
2018 2500247 16
  69%
  85%
  19%
2017 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  78%
  100%
  22%
2016 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  67%
  100%
  33%
2015 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2500247 19
  58%
  85%
  32%
2014 2500247 14
  64%
  90%
  29%
2013 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 20
  90%
  100%
  10%
2012 2500247 23
  83%
  100%
  17%
2011 2500247 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500247 10 0% 10% 40% 40% 0% 10%
2018 2500247 16 0% 0% 50% 19% 13% 19%
2017 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500247 9 0% 11% 22% 44% 0% 22%
2016 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 12 8% 8% 17% 33% 0% 33%
2015 2501902 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 19 5% 0% 16% 37% 11% 32%
2014 2500247 14 7% 14% 21% 21% 7% 29%
2013 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 20 5% 10% 35% 40% 0% 10%
2012 2500247 23 0% 9% 22% 52% 0% 17%
2011 2500247 11 0% 18% 45% 36% 0% 0%