Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 9 89% 100% 11%
2018 16 81% 93% 12%
2017 11 45% 62% 27%
2016 11 45% 83% 45%
2015 13 69% 90% 23%
2014 14 79% 92% 14%
2013 13 92% 100% 8%
2012 27 96% 100% 4%
2011 8 88% 100% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  89%
  100%
  11%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 16
  81%
  93%
  12%
2017 2501902 5
  60%
  75%
  20%
2501801 6
  67%
  100%
  33%
2500247 11
  45%
  62%
  27%
2016 2501902 4
  75%
  100%
  25%
2501801 5
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  45%
  83%
  45%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  69%
  90%
  23%
2014 2501902 5
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500247 14
  79%
  92%
  14%
2013 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  92%
  100%
  8%
2012 2500247 27
  96%
  100%
  4%
2011 2500247 8
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 9 0% 22% 22% 44% 0% 11%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 16 0% 0% 13% 63% 6% 13%
2017 2501902 5 0% 0% 60% 0% 20% 20%
2501801 6 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2500247 11 0% 0% 0% 45% 27% 27%
2016 2501902 4 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2501801 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2500247 11 0% 0% 9% 36% 9% 45%
1353 30 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2015 2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 13 8% 0% 31% 31% 8% 23%
2014 2501902 5 0% 20% 0% 80% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 14 0% 7% 21% 50% 7% 14%
2013 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 13 8% 0% 23% 62% 0% 8%
2012 2500247 27 4% 7% 30% 56% 0% 4%
2011 2500247 8 13% 25% 25% 25% 0% 13%