Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 22%
259h
42%
497h
23%
266h
0%
1h
5%
60h
8%
99h
1181h
2018 21%
233h
41%
459h
18%
205h
0%
0h
4%
46h
16%
179h
1122h
2017 21%
199h
57%
539h
18%
171h
0%
0h
2%
19h
2%
16h
943h
2016 15%
171h
57%
661h
23%
263h
0%
0h
3%
38h
2%
19h
1153h
2015 4%
53h
68%
854h
14%
176h
6%
75h
7%
83h
1%
8h
1248h
2014 2%
30h
69%
870h
17%
210h
3%
43h
5%
65h
3%
37h
1255h
2013 1%
10h
74%
1339h
12%
223h
7%
135h
4%
80h
2%
31h
1818h
2012 4%
77h
72%
1550h
15%
330h
4%
83h
4%
90h
1%
31h
2161h
2011 6%
89h
59%
921h
16%
246h
10%
153h
7%
116h
3%
42h
1567h
2010 6%
57h
53%
517h
16%
154h
6%
63h
15%
142h
4%
38h
971h
2009 9%
22h
34%
83h
14%
35h
2%
4h
37%
91h
4%
10h
246h