Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 450 109 60
2022 538 121 60
2021 539 140 60
2020 579 142 60
2019 516 124 60
2018 537 155 65
2017 382 87 65
2016 475 119 65
2015 446 98 65
2014 442 118 65
2013 558 134 60
2012 591 143 60
2011 568 135 65
2010 639 137 65

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.36% 94.64%
2021 95.43% 92.56%
2020 93.81% 89%
2019 96.26% 94.93%
2018 93.72% 92.13%
2017 93.77% 92.98%
2016 94.61% 92.7%
2015 93.76% 91.77%
2014 93.04% 90.01%
2013 94.59% 92.99%
2012 92.96% 91.67%
2011 91.58% 90.69%
2010 90.47% 95.22%
2009 85.48% 85.48%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats