UAB

Grau en Biologia Ambiental

Dades DGU
  • GRAU00000068 Graduat en Biologia Ambiental
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 97% 2%
2020 94% 97% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 93% 95% 2%
2017 93% 95% 1%
2016 94% 96% 2%
2015 93% 95% 2%
2014 93% 95% 3%
2013 95% 97% 2%
2012 93% 95% 2%
2011 92% 96% 4%
2010 90% 94% 4%
2009 85% 91% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 11 57 25 3
2020 4 10 58 25 3
2019 4 10 59 26 2
2018 3 6 53 33 5
2017 3 8 48 36 5
2016 4 9 53 31 4
2015 4 9 49 34 5
2014 4 9 51 32 5
2013 4 9 50 34 3
2012 3 9 48 34 5
2011 4 8 48 36 4
2010 3 9 47 36 6
2009 4 11 39 38 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105782 Agrogenòmica 7 0 1 6 0 0 0 100% 100% 0%
100837 Ampliació de Zoologia 58 3 3 42 8 2 0 97% 97% 0%
100832 Anàlisi de Cartografia Ambiental 61 3 6 17 30 2 3 92% 97% 5%
100831 Anàlisi de la Vegetació 56 3 11 35 5 1 1 96% 98% 2%
100811 Bioestadística 62 1 0 24 34 1 2 95% 98% 3%
100855 Biologia Cel·lular i Histologia 64 1 1 22 33 6 1 89% 90% 2%
100845 Biologia de la Conservació 60 2 1 35 19 2 1 95% 97% 2%
100836 Biologia Humana 11 0 0 8 2 1 0 91% 91% 0%
100849 Biologia i Diversitat d'Artròpodes 22 1 6 11 1 1 2 86% 95% 9%
100841 Biologia i Diversitat de les Fanerògames 23 0 2 20 1 0 0 100% 100% 0%
100850 Biologia i Diversitat de Vertebrats Terrestres 29 1 2 21 4 1 0 97% 97% 0%
100848 Biologia i Diversitat d'Invertebrats No Artròpodes 33 2 2 29 0 0 0 100% 100% 0%
100830 Biologia Marina 59 3 2 45 8 1 0 98% 98% 0%
100812 Bioquímica 65 1 2 34 27 0 1 98% 100% 2%
100840 Botànica 61 3 5 35 15 0 3 95% 100% 5%
100820 Ciències de la Biosfera 54 2 6 31 15 0 0 100% 100% 0%
100835 Comportament Animal 36 2 10 23 1 0 0 100% 100% 0%
100854 Ecologia 65 4 1 48 9 1 2 95% 98% 3%
100839 Ecologia, Evolució i Diversitat de les Criptògames 23 0 0 20 3 0 0 100% 100% 0%
100819 Ecologia Forestal 27 1 6 18 2 0 0 100% 100% 0%
100825 Ecologia Microbiana 61 2 2 30 27 0 0 100% 100% 0%
105781 Economia i Gestió d'Empreses 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
100818 Ecotoxicologia i Contaminació 63 3 0 43 16 1 0 98% 98% 0%
100817 Edafologia 60 3 0 19 36 2 0 97% 97% 0%
100844 Estudi de Casos de Biologia Ambiental 59 3 28 27 1 0 0 100% 100% 0%
100828 Filogènia i Evolució 61 3 2 24 26 4 1 92% 93% 2%
100834 Fisiologia Animal comparada i Ambiental 60 3 0 54 0 3 0 95% 95% 0%
100823 Fisiologia Vegetal 60 3 5 34 15 3 0 95% 95% 0%
100822 Fisiologia Vegetal Ambiental 61 2 1 20 28 7 3 84% 88% 5%
100821 Fisiologia Vegetal Aplicada 12 0 1 7 4 0 0 100% 100% 0%
100853 Genètica 69 1 0 34 22 10 2 83% 85% 3%
100843 Gestió de Recursos Animals i Plagues 56 4 8 43 1 0 0 100% 100% 0%
100847 Ictiologia 38 2 13 21 2 0 0 100% 100% 0%
100814 Matemàtiques 65 3 18 27 13 3 1 94% 95% 2%
100838 Medi Físic 64 3 0 29 28 2 2 94% 97% 3%
100827 Micologia 61 3 4 32 21 1 0 98% 98% 0%
100826 Micologia Aplicada 10 0 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
100852 Microbiologia 63 4 1 29 23 3 3 90% 95% 5%
100824 Microbiologia Ambiental 5 0 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
100833 Parasitologia 14 0 3 11 0 0 0 100% 100% 0%
100813 Pràcticum en Empreses O Institucions 61 0 38 23 0 0 0 100% 100% 0%
105780 Primatologia 8 0 0 8 0 0 0 100% 100% 0%
100829 Prospecció del Medi Natural 67 3 17 44 0 0 3 96% 100% 4%
100816 Protecció de Sòls 19 1 2 13 1 0 2 89% 100% 11%
100846 Química 75 1 0 30 36 5 1 92% 93% 1%
100815 Treball de Final de Grau 69 3 15 41 3 1 6 90% 98% 9%
100842 Valoració d'Espècies i Ecosistemes 56 3 7 38 8 0 0 100% 100% 0%
100851 Zoologia 64 0 2 33 25 2 2 94% 97% 3%