Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 100% 100% 0%
2021 55 100% 100% 0%
2020 60 100% 100% 0%
2019 57 100% 100% 0%
2018 57 100% 100% 0%
2017 53 100% 100% 0%
2016 64 100% 100% 0%
2015 56 100% 100% 0%
2014 62 100% 100% 0%
2013 54 100% 100% 0%
2012 58 100% 100% 0%
2011 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 52
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 55
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 57
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 57
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 53
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 64
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 62
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 54
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 58
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 52 4% 0% 69% 27% 0% 0%
2021 2500252 55 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2020 2500252 60 2% 0% 68% 30% 0% 0%
2019 2500252 57 4% 5% 86% 5% 0% 0%
2018 2500252 57 2% 0% 89% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 53 4% 0% 94% 2% 0% 0%
2016 2500252 64 5% 5% 80% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500252 56 5% 7% 86% 2% 0% 0%
2014 2500252 62 5% 13% 79% 3% 0% 0%
2013 2500252 54 6% 11% 83% 0% 0% 0%
2012 2500252 58 5% 17% 72% 5% 0% 0%
2011 2500252 49 4% 12% 78% 6% 0% 0%