UAB

Grau en Relacions Laborals

Dades DGU
  • GRAU00000040 Graduat en Relacions Laborals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Paz Torres, Olga

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 88% 92% 5%
2018 82% 89% 8%
2017 79% 88% 10%
2016 77% 86% 10%
2015 80% 87% 8%
2014 83% 89% 7%
2013 84% 89% 6%
2012 80% 88% 9%
2011 77% 85% 9%
2010 67% 77% 13%
2009 70% 83% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 1% 4% 39% 48% 8%
2018 1% 4% 31% 52% 11%
2017 2% 4% 32% 50% 12%
2016 2% 4% 29% 52% 14%
2015 2% 4% 32% 50% 13%
2014 2% 4% 33% 51% 11%
2013 1% 4% 35% 49% 11%
2012 1% 4% 31% 51% 12%
2011 1% 2% 25% 57% 15%
2010 1% 2% 24% 51% 23%
2009 1% 2% 28% 52% 17%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100527 Auditoria Sociolaboral I 32 1 5 11 10 0 5 84% 100% 16%
100506 Comptabilitat 117 0 1 35 59 3 19 81% 97% 16%
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 37 0 4 33 0 0 0 100% 100% 0%
100520 Dret Administratiu 147 0 2 10 79 48 6 63% 65% 4%
100491 Dret Civil 143 0 0 17 85 37 4 71% 73% 3%
100490 Dret Constitucional 122 2 4 56 43 7 10 86% 94% 8%
100501 Dret de la Seguretat Social I 144 0 0 23 75 35 9 69% 74% 6%
100500 Dret de la Seguretat Social II 126 1 1 42 65 10 4 89% 92% 3%
100489 Dret del Treball I 150 3 2 50 69 5 21 83% 96% 14%
100499 Dret del Treball II 106 1 6 27 58 9 5 87% 91% 5%
100498 Dret del Treball III 121 0 1 18 91 5 4 92% 96% 3%
100488 Dret Mercantil 125 0 1 80 27 5 12 86% 96% 10%
100497 Dret Sancionador del Treball 55 0 1 13 34 7 0 87% 87% 0%
100496 Dret Sindical 128 0 1 22 91 13 1 89% 90% 1%
103503 Dret Tributari 106 0 6 20 75 0 5 95% 100% 5%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 72 2 2 60 8 0 0 100% 100% 0%
100505 Economia de l'Empresa 135 1 0 45 56 19 14 76% 84% 10%
100504 Economia del Treball 107 0 6 42 51 5 3 93% 95% 3%
100524 Estratègia de l'Empresa 98 0 0 10 88 0 0 100% 100% 0%
100523 Funció i Competències Directives 74 1 3 20 49 0 0 100% 100% 0%
100522 Gestió Estratègica de Recursos Humans 65 1 2 36 26 0 0 100% 100% 0%
100495 Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral 127 2 5 91 27 2 0 98% 98% 0%
100510 Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa 76 4 3 53 16 0 0 100% 100% 0%
103500 Història del Dret Social i de les Institucions Laborals 140 1 2 28 78 23 8 78% 83% 6%
100514 Introducció a l'Economia 135 1 0 19 81 27 7 75% 79% 5%
100494 Normes Internacionals i Dret Social Comunitari 164 4 2 43 99 6 9 91% 96% 5%
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 133 0 1 58 70 0 2 98% 100% 2%
100521 Organització d'Empreses 98 1 0 35 56 4 2 94% 96% 2%
100484 Organització, Qualificació i Competències 35 1 0 8 26 0 0 100% 100% 0%
100502 Polítiques Sociolaborals 102 0 2 40 57 0 3 97% 100% 3%
103959 Pràctiques Externes 70 0 50 16 3 0 1 99% 100% 1%
100492 Protecció Social Complementària 40 0 1 14 21 2 0 95% 95% 0%
103501 Psicologia 125 0 17 89 2 0 17 86% 100% 14%
103502 Psicologia del Treball 96 1 1 42 50 0 2 98% 100% 2%
100508 Règim Jurídic d'Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional 24 0 2 20 2 0 0 100% 100% 0%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 56 0 1 16 27 11 0 80% 80% 0%
100483 Seguretat i Salut Laboral 90 1 1 38 48 1 1 98% 99% 1%
100482 Sociologia de l'Empresa 113 1 3 26 74 5 4 92% 95% 4%
100513 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 124 3 4 70 24 7 16 81% 94% 13%
100480 Tècniques d'Investigació Social 107 1 2 95 7 0 2 98% 100% 2%
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 109 1 2 92 9 2 3 95% 98% 3%
100481 Teoria de les Relacions Laborals 104 0 0 21 63 19 0 82% 82% 0%
103958 Treball de Final de Grau 101 1 29 42 21 0 8 92% 100% 8%