Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2020 3%
166h
12%
786h
16%
997h
3%
179h
64%
4061h
2%
136h
6324h
2019 2%
130h
15%
885h
14%
824h
2%
133h
64%
3794h
3%
201h
5967h
2018 3%
151h
15%
920h
11%
673h
1%
41h
63%
3721h
7%
443h
5948h
2017 2%
129h
17%
1016h
11%
616h
0%
0h
64%
3730h
6%
356h
5847h
2016 3%
162h
20%
1309h
15%
945h
1%
64h
58%
3756h
3%
225h
6460h
2015 2%
133h
25%
1672h
10%
681h
1%
67h
54%
3710h
8%
549h
6811h
2014 2%
186h
30%
2255h
10%
712h
1%
65h
49%
3690h
8%
577h
7485h
2013 0%
28h
24%
1772h
7%
537h
2%
135h
55%
3995h
11%
819h
7288h
2012 2%
175h
24%
1672h
6%
397h
7%
474h
52%
3642h
9%
665h
7024h
2011 2%
102h
22%
1179h
2%
81h
10%
528h
51%
2700h
13%
707h
5297h
2010 5%
197h
26%
1078h
0%
0h
9%
383h
46%
1895h
14%
570h
4125h
2009 0%
0h
33%
665h
0%
0h
8%
165h
53%
1072h
5%
106h
2007h