Dades de preinscripció

 • Estudiants de nou ingrés
 • Places ofertes
 • Nombre de sol·licituds
 • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 1110 197 80
2019 964 188 80
2018 900 169 80
2017 844 159 80
2016 887 190 80
2015 923 204 80
2014 863 186 80
2013 930 189 80
2012 1128 159 80
2011 1077 167 80
2010 1386 189 80
2009 1142 173 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Distribucció dels alumnes de nou ingrés per via d'accés ( any 2019 )

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 69%
58
17%
14
6%
5
4%
3
1%
1
4%
3
84
2019 60%
52
22%
19
5%
4
3%
3
6%
5
5%
4
87
2018 58%
49
24%
20
7%
6
4%
3
4%
3
5%
4
85
2017 51%
43
27%
23
10%
8
4%
3
4%
3
5%
4
84
2016 31%
27
48%
41
12%
10
3%
3
1%
1
5%
4
86
2015 45%
39
36%
31
10%
9
2%
2
2%
2
5%
4
87
2014 27%
25
55%
51
10%
9
1%
1
2%
2
4%
4
92
2013 26%
23
58%
52
9%
8
1%
1
4%
4
2%
2
90
2012 40%
33
48%
40
8%
7
1%
1
1%
1
1%
1
83
2011 40%
36
38%
35
10%
9
2%
2
5%
5
4%
4
91
2010 23%
20
52%
45
18%
16
1%
1
3%
3
2%
2
87
2009 59%
48
23%
19
15%
12
0%
0
2%
2
0%
0
81