Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2020 2%
71h
17%
737h
17%
773h
5%
226h
55%
2461h
4%
182h
4449h
2019 1%
60h
12%
542h
21%
1002h
2%
111h
47%
2180h
17%
791h
4686h
2018 4%
208h
11%
580h
23%
1261h
3%
153h
47%
2551h
13%
725h
5477h
2017 2%
60h
13%
496h
24%
940h
1%
25h
46%
1804h
15%
598h
3924h
2016 1%
60h
13%
551h
24%
1051h
1%
44h
48%
2088h
12%
527h
4320h
2015 3%
118h
16%
652h
25%
1047h
1%
35h
43%
1784h
12%
482h
4117h
2014 7%
289h
15%
600h
25%
1016h
3%
114h
40%
1618h
10%
383h
4020h
2013 9%
395h
18%
764h
24%
1015h
3%
132h
33%
1396h
11%
475h
4178h
2012 9%
369h
19%
756h
23%
907h
10%
381h
27%
1065h
12%
478h
3956h
2011 10%
346h
14%
505h
9%
323h
16%
578h
28%
994h
22%
795h
3541h
2010 13%
312h
20%
506h
12%
286h
19%
464h
25%
628h
11%
285h
2480h
2009 9%
134h
18%
269h
10%
150h
21%
307h
23%
349h
19%
282h
1491h