UAB

Grau en Dret

Dades DGU
  • GRAU00000443 Graduat en Dret
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 86% 90% 5%
2020 89% 92% 4%
2019 88% 93% 5%
2018 85% 90% 5%
2017 83% 89% 6%
2016 82% 88% 6%
2015 84% 90% 6%
2014 84% 89% 6%
2013 81% 88% 8%
2012 78% 85% 8%
2011 74% 82% 10%
2010 76% 85% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 7 34 47 10
2020 2 5 38 47 8
2019 2 7 40 43 7
2018 2 7 34 47 10
2017 2 6 34 46 11
2016 2 8 35 43 12
2015 2 7 35 46 10
2014 2 8 34 45 11
2013 2 8 32 46 12
2012 2 4 25 54 15
2011 2 5 25 51 18
2010 2 7 28 48 15
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102282 Bioètica 18 0 1 14 3 0 0 100% 100% 0%
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 17 1 3 6 5 2 0 88% 88% 0%
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 34 2 1 15 14 1 1 94% 97% 3%
102276 Dret Administratiu I 230 0 0 52 125 40 12 77% 82% 5%
102230 Dret Administratiu II 269 2 2 48 160 38 18 79% 85% 7%
102229 Dret Administratiu III 238 7 16 54 111 38 10 80% 83% 4%
102300 Dret Civil I 238 0 3 77 125 21 12 86% 91% 5%
102240 Dret Civil II 238 3 2 79 112 33 9 82% 86% 4%
102239 Dret Civil III 249 3 1 58 139 39 9 81% 84% 4%
102238 Dret Civil IV 232 3 9 96 89 25 8 86% 89% 3%
102216 Dret Constitucional I 251 4 0 63 133 19 32 80% 91% 13%
102215 Dret Constitucional II 256 0 0 31 164 56 5 76% 78% 2%
103955 Dret de Família 48 0 0 39 9 0 0 100% 100% 0%
102293 Dret de la Seguretat Social 40 2 6 29 3 0 0 100% 100% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 248 8 10 79 106 12 33 82% 94% 13%
102273 Dret de l'Assegurança 39 0 0 15 22 0 2 95% 100% 5%
102237 Dret de Successions 39 1 0 24 12 2 0 95% 95% 0%
102261 Dret del Comerç Internacional 22 0 3 6 9 1 3 82% 95% 14%
102227 Dret del Medi Ambient 20 2 2 10 4 0 2 90% 100% 10%
102292 Dret del Treball i de la Seguretat Social I 240 6 2 81 108 30 13 82% 87% 5%
102291 Dret del Treball i de la Seguretat Social II 243 6 18 77 98 31 12 82% 87% 5%
102260 Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) 16 0 2 9 4 0 0 100% 100% 0%
102223 Dret Financer i Tributari I 230 5 7 48 122 37 10 79% 83% 4%
102222 Dret Financer i Tributari II 245 4 9 71 105 39 15 78% 83% 6%
102285 Dret i Benestar Animal 20 0 0 10 8 0 2 90% 100% 10%
102259 Dret Internacional Privat 244 4 7 74 121 24 6 87% 90% 2%
102232 Dret Internacional Públic 228 3 1 76 126 8 13 91% 96% 6%
102226 Dret Local 47 0 19 25 0 0 3 94% 100% 6%
102272 Dret Marítim 42 2 7 17 14 0 2 95% 100% 5%
102271 Dret Mercantil I 237 1 3 69 129 13 22 85% 94% 9%
102270 Dret Mercantil II 225 2 5 63 136 18 1 92% 92% 0%
102247 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 44 2 0 26 16 0 0 100% 100% 0%
102252 Dret Penal I 240 2 6 67 145 12 8 92% 95% 3%
102246 Dret Penal II 254 3 10 43 153 22 23 82% 90% 9%
102245 Dret Penal III 258 0 0 24 170 53 11 75% 79% 4%
102207 Dret Processal I 214 5 12 87 89 21 0 90% 90% 0%
102206 Dret Processal II 219 3 0 55 109 42 7 77% 80% 3%
102231 Dret Romà 219 8 1 58 140 4 8 95% 98% 4%
102225 Dret Urbanístic 45 2 1 33 7 1 1 96% 98% 2%
102214 Drets Fonamentals 39 0 0 17 21 1 0 97% 97% 0%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 7 0 1 4 1 0 1 86% 100% 14%
102204 Els Judicis Penals 45 2 10 24 9 0 0 100% 100% 0%
102219 Fiscalitat Empresarial 43 0 4 10 21 1 4 88% 97% 9%
102280 Gènere i Dret 98 4 14 52 21 4 3 93% 96% 3%
102205 Gestió Dels Litigis Civils 42 2 8 27 5 0 0 100% 100% 0%
102197 Història del Dret i de les Institucions 257 7 81 72 54 13 30 83% 94% 12%
102258 Institucionalització del Sistema Internacional 17 1 3 9 4 0 0 100% 100% 0%
102251 Instruments per a l'Estudi 225 10 61 93 44 7 10 92% 97% 4%
102277 Introducció a l'Economia 229 2 0 35 143 26 23 79% 87% 10%
102257 La Participació Dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea 14 0 1 7 3 1 2 79% 92% 14%
102221 L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions 42 1 0 19 19 1 2 93% 98% 5%
102249 Multiculturalitat i Llibertat Religiosa 49 1 9 32 4 0 3 94% 100% 6%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 227 0 0 50 150 25 2 88% 89% 1%
105066 Pràctiques en Oficines Judicials 20 1 19 0 0 0 0 100% 100% 0%
104153 Pràctiques Externes 145 7 102 31 4 0 1 99% 100% 1%
102255 Protecció Internacional Dels Drets Humans 225 5 63 129 23 1 4 98% 100% 2%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 26 4 0 10 3 3 6 65% 85% 23%
102234 Responsabilitat Civil 42 0 0 10 29 0 2 95% 100% 5%
105067 Simulació Jurídica 20 1 3 13 2 1 0 95% 95% 0%
102294 Sistemes Jurídics Contemporanis 43 0 0 35 6 0 2 95% 100% 5%
102267 Teoria del Dret 228 4 10 104 94 6 10 93% 97% 4%
103957 Treball de Final de Grau 240 3 14 186 20 4 13 93% 98% 5%