Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 1990 331 200
2021 2047 337 220
2020 1839 299 220
2019 1561 263 220
2018 1621 270 220
2017 1517 269 220
2016 1599 269 220
2015 1504 266 220
2014 1504 279 220
2013 1636 295 240
2012 1720 311 250
2011 1934 306 250
2010 1795 285 260

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 72%
184
3%
7
6%
16
2%
6
3%
7
14%
35
255
2021 76%
185
5%
13
4%
10
3%
8
2%
5
9%
22
243
2020 72%
194
4%
12
6%
17
2%
6
2%
6
13%
34
269
2019 71%
185
4%
11
5%
14
2%
6
3%
9
13%
34
259
2018 71%
181
5%
12
6%
16
4%
9
3%
7
11%
29
254
2017 69%
164
6%
15
11%
25
3%
6
2%
5
10%
23
238
2016 65%
172
6%
16
11%
29
2%
4
2%
5
14%
38
264
2015 63%
179
8%
23
9%
26
2%
7
2%
7
15%
42
284
2014 60%
147
9%
22
12%
29
3%
8
3%
8
13%
32
246
2013 65%
184
7%
19
9%
26
2%
7
2%
5
14%
40
281
2012 69%
184
6%
16
15%
40
2%
6
2%
5
5%
14
265
2011 72%
190
9%
23
10%
27
2%
6
2%
5
5%
12
263
2010 75%
199
5%
12
14%
38
2%
6
3%
9
1%
2
266