UAB

Grau en Educació Primària

Dades DGU
  • GRAU00000292 Graduat en Educació Primària
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 97% 3%
2020 96% 98% 2%
2019 97% 98% 1%
2018 95% 97% 2%
2017 94% 96% 2%
2016 94% 96% 2%
2015 94% 96% 2%
2014 94% 96% 2%
2013 95% 96% 2%
2012 95% 97% 2%
2011 94% 97% 2%
2010 91% 95% 4%
2009 91% 96% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 13 61 21 3
2020 3 14 65 16 2
2019 3 12 63 21 2
2018 2 11 59 25 3
2017 2 11 59 24 4
2016 2 12 60 22 4
2015 2 12 60 22 4
2014 2 11 58 24 4
2013 2 9 59 26 4
2012 2 11 57 26 3
2011 2 10 60 24 3
2010 1 6 59 29 5
2009 1 2 65 28 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101999 Acollida Lingüística a l'Escola 41 1 12 25 3 0 0 100% 100% 0%
102054 Activitat Física, Diversitat i Salut 35 0 10 24 0 0 1 97% 100% 3%
106076 Anàlisi, Audició i Creació 19 0 1 14 3 0 1 95% 100% 5%
102061 Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum 284 4 9 171 81 8 11 93% 97% 4%
102085 Aprenentatge i Desenvolupament I 263 3 31 168 45 13 3 94% 95% 1%
102084 Aprenentatge i Desenvolupament II 239 8 13 149 60 1 8 96% 100% 3%
102053 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 39 0 12 25 0 1 1 95% 97% 3%
103578 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària 27 1 19 7 0 0 0 100% 100% 0%
102002 Biblioteca Escolar 22 1 1 13 7 0 0 100% 100% 0%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 251 2 3 154 82 0 10 96% 100% 4%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 254 4 16 163 48 10 13 91% 96% 5%
102060 Connexions i Contextos en Matemàtiques 17 1 8 8 0 0 0 100% 100% 0%
102069 Context Social i Gestió Escolar 281 6 5 185 68 10 7 94% 96% 2%
102039 Didàctica de la Música I 20 1 2 13 3 0 1 95% 100% 5%
106079 Didàctica de la Música II 18 0 4 11 1 0 2 89% 100% 11%
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 243 5 7 80 133 15 3 93% 94% 1%
102042 Didàctica de les Ciències Socials 242 4 10 193 25 8 2 96% 97% 1%
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 273 1 4 152 101 11 4 95% 96% 1%
102083 Diferències i Inclusió 243 5 15 136 77 5 5 96% 98% 2%
105055 Disseny de Projectes STEM per a l'Aula de Primària 28 2 1 14 11 0 0 100% 100% 0%
102052 Educació Física en l'Educació Primària 275 10 92 132 30 3 8 96% 99% 3%
102051 Educació Física i la seva Didàctica I 238 5 47 156 27 0 3 99% 100% 1%
102050 Educació Física i la seva Didàctica II 41 0 4 35 1 0 1 98% 100% 2%
101644 Educació i Contextos Educatius 262 12 12 117 81 24 16 85% 90% 6%
102036 Educació Musical i Visual 273 7 13 226 20 2 5 97% 99% 2%
102035 Educació Musical, Visual i Aprenentatge 250 6 32 180 25 0 7 97% 100% 3%
102046 Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 284 3 0 163 95 15 8 92% 95% 3%
106077 Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere 26 0 13 12 0 1 0 96% 96% 0%
102049 Expressió i Comunicació Corporal 42 0 3 22 16 1 0 98% 98% 0%
102059 Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques 240 5 14 191 26 3 1 98% 99% 0%
106073 Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art 24 0 11 13 0 0 0 100% 100% 0%
102034 Innovació Didàctica en les Arts Visuals 13 0 7 6 0 0 0 100% 100% 0%
102041 Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials 28 1 15 11 1 0 0 100% 100% 0%
102058 Joc i Activitats Matemàtiques en l'Educació Primària 24 1 2 15 6 0 0 100% 100% 0%
102048 Joc i Iniciació Esportiva 34 1 9 18 4 1 1 94% 97% 3%
103581 La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos 27 0 6 15 6 0 0 100% 100% 0%
102088 Laboratori i Virtualitat en l'Educació Primària 21 1 0 14 6 0 0 100% 100% 0%
106078 L’Actualitat i les Ciències Socials en l’Educació Primària: la Formació del Pensament Crític 28 0 8 20 0 0 0 100% 100% 0%
103580 L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària mitjançant les TIC 27 2 10 14 1 0 0 100% 100% 0%
103537 Literatura Infantil 25 0 0 20 4 0 1 96% 100% 4%
102032 Llenguatge Musical 16 0 4 10 1 0 1 94% 100% 6%
102031 Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística 19 0 19 0 0 0 0 100% 100% 0%
103699 Llenguatges i Contextos I 299 1 2 83 144 49 19 77% 82% 6%
103700 Llenguatges i Contextos II 267 2 3 125 100 24 11 87% 91% 4%
102076 Llenguatges i Currículums 283 5 5 118 131 14 8 92% 95% 3%
102075 Llengües i Aprenentatge 252 11 20 174 23 18 6 90% 93% 2%
102057 Matemàtiques en el Centre Escolar 7 0 1 6 0 0 0 100% 100% 0%
102056 Matemàtiques per a Comprendre el Món 28 0 8 18 2 0 0 100% 100% 0%
102055 Matemàtiques per a Mestres 261 4 4 132 84 29 8 86% 89% 3%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 258 4 2 211 24 12 5 93% 95% 2%
102028 Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta 41 0 0 33 8 0 0 100% 100% 0%
102027 Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu 41 0 1 25 15 0 0 100% 100% 0%
102026 Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge 40 0 3 32 5 0 0 100% 100% 0%
102025 Necessitats Educatives Específiques Sensorials 41 0 3 31 7 0 0 100% 100% 0%
102074 Patrimoni Lingüístic i Literari 14 0 0 9 5 0 0 100% 100% 0%
106080 Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l’Escola Actual 19 1 3 12 1 0 2 89% 100% 11%
102067 Planificació, Investigació i Innovació 240 2 11 172 47 1 7 97% 100% 3%
102065 Pràcticum I 262 9 105 140 2 1 5 98% 100% 2%
103701 Pràcticum II 250 10 84 128 18 1 9 96% 100% 4%
103702 Pràcticum III 248 3 23 179 31 0 12 95% 100% 5%
102062 Pràcticum IV 248 10 126 98 9 1 4 98% 100% 2%
103505 Pràcticum V 247 7 142 83 9 0 6 98% 100% 2%
102073 Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme 241 2 18 156 55 4 6 96% 98% 2%
102030 Projectes Artístics 19 2 1 14 2 0 0 100% 100% 0%
103536 Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua 21 1 9 9 1 1 0 95% 95% 0%
103579 Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària 26 2 3 19 2 0 0 100% 100% 0%
102017 Religió, Cultura i Valors 12 1 8 2 0 0 1 92% 100% 8%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 251 6 6 189 45 1 4 98% 100% 2%
106074 Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge 18 1 1 14 2 0 0 100% 100% 0%
102047 Treball de Final de Grau 250 7 65 129 35 7 7 94% 97% 3%
103582 Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa 27 1 2 21 3 0 0 100% 100% 0%
102086 Valors Educatius de la Ciència dins i fora de l'Aula 14 0 0 13 1 0 0 100% 100% 0%
106075 Veu, Direcció i Cançó 17 0 1 11 4 0 1 94% 100% 6%