Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 * 1564 385 255
2020 * 1566 366 255
2019 * 1506 343 255
2018 * 1439 338 255
2017 * 1423 392 255
2016 * 1821 397 255
2015 * 2116 487 255
2014 * 1352 302 255
2013 * 2628 492 275
2012 * 2954 534 300
2011 2505 482 300
2010 3604 655 300

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21102: Grau en Educació Primària - docència en anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 364 81 75
2020 327 69 75
2019 329 77 75
2018 370 85 75
2017 262 73 75
2016 388 101 75
2015 445 132 75
2014 344 113 75
2013 650 162 75
2012 400 76 75

21018: Grau en Educació Primària

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 1200 304 180
2020 1239 297 180
2019 1177 266 180
2018 1069 253 180
2017 1161 319 180
2016 1433 296 180
2015 1671 355 180
2014 1008 189 180
2013 1978 330 200
2012 2554 458 225
2011 2505 482 300
2010 3604 655 300
2009 2892 611 300

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2021 77%
201
16%
41
2%
5
3%
8
2%
4
0%
1
260
2020 71%
199
14%
40
11%
30
2%
5
1%
3
2%
5
282
2019 77%
202
13%
35
6%
16
1%
3
1%
2
2%
5
263
2018 72%
195
13%
35
10%
26
1%
4
0%
1
3%
8
269
2017 65%
175
15%
41
13%
34
3%
7
1%
4
3%
8
269
2016 66%
171
16%
42
11%
28
3%
7
3%
8
1%
2
258
2015 71%
188
14%
37
9%
23
2%
4
3%
7
2%
5
264
2014 74%
199
10%
26
12%
32
1%
4
0%
1
2%
6
268
2013 60%
185
24%
74
9%
27
3%
8
2%
7
3%
9
310
2012 55%
173
24%
77
14%
45
2%
6
2%
7
3%
8
316
2011 55%
171
23%
72
12%
37
2%
7
3%
9
5%
14
310
2010 32%
95
47%
141
14%
41
2%
6
2%
7
3%
9
299
2009 53%
163
22%
68
20%
61
2%
6
3%
9
0%
0
307