UAB

Grau en Enginyeria Química

Dades DGU
  • GRAU00000448 Graduat en Enginyeria Química
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Montserrat Sarrà Adroguer

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 80% 85% 6%
2018 76% 80% 5%
2017 76% 83% 8%
2016 76% 83% 8%
2015 74% 81% 8%
2014 71% 79% 10%
2013 73% 81% 10%
2012 66% 74% 11%
2011 65% 78% 17%
2010 49% 65% 25%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 3% 7% 33% 42% 15%
2018 2% 4% 27% 47% 20%
2017 2% 3% 26% 51% 17%
2016 1% 3% 27% 51% 17%
2015 2% 4% 26% 49% 19%
2014 2% 5% 26% 44% 21%
2013 2% 3% 25% 50% 19%
2012 2% 3% 24% 45% 26%
2011 2% 4% 27% 44% 22%
2010 1% 2% 21% 41% 35%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103808 Àlgebra 88 3 2 28 46 2 7 90% 98% 8%
102410 Ampliació d'Enginyeria Bioquímica 43 3 13 24 2 0 1 98% 100% 2%
102401 Ampliació d'Operacions de Separació 51 3 0 23 24 0 1 98% 100% 2%
102400 Ampliació de Reactors Químics 13 0 1 7 2 1 2 77% 91% 15%
102397 Aplicacions Informàtiques 83 1 0 5 38 33 3 55% 57% 4%
102405 Balanços en Enginyeria Química 123 3 3 30 49 26 12 69% 77% 10%
102443 Biologia i Bioquímica General 69 0 0 6 44 9 9 74% 85% 13%
103809 Càlcul 102 3 2 36 46 6 9 85% 94% 9%
102417 Camps i Ones 104 3 8 14 26 38 15 49% 57% 14%
102438 Ciència de Materials 52 3 5 21 18 3 2 90% 94% 4%
102404 Cinètica Química 80 1 4 23 34 15 3 78% 81% 4%
102414 Circulació de Fluids 66 3 0 19 23 19 2 68% 70% 3%
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 76 2 3 25 35 5 5 87% 93% 7%
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 54 3 24 21 6 0 0 100% 100% 0%
102436 Electrònica i Electrotècnia 70 0 2 21 30 12 5 76% 82% 7%
102407 Enginyeria Bioquímica 45 3 0 22 18 1 1 96% 98% 2%
102415 Enginyeria del Medi Ambient 79 1 1 13 56 4 2 92% 95% 3%
102435 Enginyeria del Procés i Producte 60 3 4 36 15 0 2 97% 100% 3%
102425 Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 63 0 0 6 39 11 7 71% 80% 11%
102412 Equilibri Químic 104 2 4 17 53 20 8 73% 79% 8%
103810 Estadística 84 4 4 27 35 5 9 83% 93% 11%
102416 Estàtica i Dinàmica de Sistemes 101 2 8 16 34 32 9 59% 65% 9%
102396 Experimentació en Enginyeria Química I 63 0 4 41 2 8 8 75% 85% 13%
102395 Experimentació en Enginyeria Química II 60 2 0 43 10 4 0 93% 93% 0%
102394 Experimentació en Enginyeria Química III 57 2 0 32 19 4 0 93% 93% 0%
102439 Expressió Gràfica 82 4 9 34 21 1 13 83% 99% 16%
102398 Fenòmens de Transport 44 2 4 15 17 4 1 88% 90% 2%
103812 Fonaments d'Enginyeria 81 4 0 55 16 0 6 93% 100% 7%
102447 Fonaments de Química 97 2 4 35 35 13 7 79% 85% 7%
102403 Operacions de Separació 74 1 4 14 29 19 5 67% 72% 7%
103813 Organització i Gestió d'Empreses 83 0 0 1 43 36 2 54% 55% 2%
103794 Pràctiques Externes 28 0 11 16 0 0 0 100% 100% 0%
102434 Projectes i Seguretat 61 2 20 33 4 0 2 97% 100% 3%
102446 Química Orgànica 77 0 0 4 43 30 0 61% 61% 0%
102402 Reactors 78 1 2 14 40 20 1 73% 74% 1%
102444 Simulació de Processos Químics 69 3 2 13 42 4 4 88% 94% 6%
102442 Termodinàmica Aplicada 88 2 0 31 39 8 8 82% 90% 9%
102441 Termotècnia 53 3 3 13 29 2 3 91% 96% 6%
102430 Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans 19 0 0 3 13 3 0 84% 84% 0%
102429 Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable 10 0 0 3 3 1 3 60% 86% 30%
102440 Transmissió de Calor 68 2 2 17 37 9 0 87% 87% 0%
102406 Treball de Fi de Grau 56 0 29 26 1 0 0 100% 100% 0%