UAB

Grau en Enginyeria Química

Dades DGU
  • GRAU00000448 Graduat en Enginyeria Química
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 76% 81% 7%
2020 77% 83% 7%
2019 80% 85% 6%
2018 76% 80% 5%
2017 76% 83% 8%
2016 76% 83% 8%
2015 74% 81% 8%
2014 71% 79% 10%
2013 73% 81% 10%
2012 66% 74% 11%
2011 65% 78% 17%
2010 49% 65% 25%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 4 29 46 19
2020 3 5 34 42 17
2019 3 7 33 42 15
2018 2 4 27 47 20
2017 2 3 26 51 17
2016 1 3 27 51 17
2015 2 4 26 49 19
2014 2 5 26 44 21
2013 2 3 25 50 19
2012 2 3 24 45 26
2011 2 4 27 44 22
2010 1 2 21 41 35
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103808 Àlgebra 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
102400 Ampliació de Reactors Químics 10 0 1 2 4 1 1 78% 88% 10%
102410 Ampliació d'Enginyeria Bioquímica 37 2 0 16 16 2 1 92% 94% 3%
102401 Ampliació d'Operacions de Separació 43 2 1 20 19 1 0 98% 98% 0%
102397 Aplicacions Informàtiques 100 4 0 11 47 31 7 62% 67% 7%
102405 Balanços en Enginyeria Química 15 0 0 1 4 6 4 33% 45% 27%
106050 Bases de l’Enginyeria Química 80 3 0 10 42 23 2 69% 71% 2%
106054 Bases d’Experimentació en Enginyeria Química 81 3 3 46 13 8 8 80% 89% 10%
102443 Biologia i Bioquímica General 154 1 0 14 109 14 16 81% 90% 10%
103809 Càlcul 16 0 0 2 9 1 4 69% 92% 25%
102417 Camps i Ones 23 0 0 1 12 3 7 57% 81% 30%
102438 Ciència de Materials 67 0 2 25 36 3 1 94% 95% 1%
102404 Cinètica Química 115 2 1 20 45 44 3 59% 61% 3%
102414 Circulació de Fluids 98 1 5 26 18 48 0 51% 51% 0%
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 80 3 1 22 15 31 6 53% 57% 8%
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 55 3 14 18 20 0 0 100% 100% 0%
102436 Electrònica i Electrotècnia 78 3 3 18 45 8 1 88% 90% 1%
102407 Enginyeria Bioquímica 49 1 3 17 26 1 1 96% 98% 2%
102415 Enginyeria del Medi Ambient 76 0 0 11 45 19 0 75% 75% 0%
102435 Enginyeria del Procés i Producte 59 1 2 18 33 2 3 92% 96% 5%
102425 Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 87 0 0 6 41 28 12 54% 63% 14%
102412 Equilibri Químic 18 0 0 0 5 5 7 29% 50% 39%
103810 Estadística 5 0 0 2 0 0 3 40% 100% 60%
106042 Estadística 80 0 1 21 32 16 10 68% 77% 12%
102416 Estàtica i Dinàmica de Sistemes 20 0 0 5 8 1 5 68% 93% 25%
102399 Experimentació Avançada en Enginyeria Química 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102396 Experimentació en Enginyeria Química I 67 0 0 33 30 2 2 94% 97% 3%
102395 Experimentació en Enginyeria Química II 68 1 1 43 10 13 0 81% 81% 0%
102394 Experimentació en Enginyeria Química III 61 3 0 43 12 3 0 95% 95% 0%
102439 Expressió Gràfica 3 0 0 0 1 1 1 33% 50% 33%
106046 Expressió Gràfica 79 4 9 45 15 2 4 92% 97% 5%
102398 Fenòmens de Transport 39 1 1 9 17 7 4 72% 80% 10%
106043 Física 81 2 0 28 31 4 16 75% 94% 20%
102447 Fonaments de Química 85 2 0 12 55 5 11 81% 93% 13%
103812 Fonaments d'Enginyeria 3 0 0 1 0 0 2 33% 100% 67%
106040 Matemàtiques 79 2 0 19 47 10 1 86% 87% 1%
102403 Operacions de Separació 88 2 4 15 29 23 14 57% 68% 16%
103813 Organització i Gestió d'Empreses 86 0 0 17 51 12 6 79% 85% 7%
106535 Pràctiques Externes 40 0 15 21 0 0 4 90% 100% 10%
102434 Projectes i Seguretat 50 3 4 26 17 0 0 100% 100% 0%
106045 Química Inorgànica i de l’Equilibri 83 1 1 13 22 36 10 45% 51% 12%
102446 Química Orgànica 102 0 2 10 63 27 0 74% 74% 0%
102402 Reactors 81 1 3 12 38 25 2 67% 68% 2%
102444 Simulació de Processos Químics 64 3 3 26 20 8 4 81% 87% 6%
102442 Termodinàmica Aplicada 102 0 0 16 56 18 12 71% 80% 12%
102441 Termotècnia 67 0 6 14 40 6 0 91% 91% 0%
102430 Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans 30 0 0 7 23 0 0 100% 100% 0%
102429 Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable 23 0 4 9 10 0 0 100% 100% 0%
102440 Transmissió de Calor 70 2 3 12 38 15 0 79% 79% 0%
106536 Treball de Final de Grau 47 2 19 24 2 0 0 100% 100% 0%