Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 4%
201h
23%
1303h
28%
1598h
0%
0h
32%
1825h
14%
792h
5719h
2018 3%
191h
22%
1389h
24%
1537h
0%
0h
35%
2198h
16%
991h
6306h
2017 5%
288h
19%
1038h
26%
1414h
0%
0h
29%
1575h
22%
1210h
5525h
2016 10%
562h
23%
1262h
27%
1492h
0%
0h
22%
1223h
17%
951h
5489h
2015 10%
523h
26%
1334h
29%
1485h
0%
0h
17%
891h
19%
964h
5199h
2014 12%
640h
27%
1476h
25%
1335h
3%
138h
17%
918h
16%
862h
5368h
2013 14%
740h
32%
1749h
27%
1485h
2%
114h
12%
662h
13%
684h
5434h
2012 12%
450h
30%
1128h
30%
1127h
2%
61h
15%
546h
11%
414h
3727h
2011 15%
372h
30%
753h
18%
445h
2%
48h
16%
396h
19%
459h
2474h
2010 18%
275h
17%
253h
9%
132h
0%
0h
30%
459h
26%
392h
1512h