Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.31% %
2021 69.39% %
2020 79.04% %
2019 88.13% %
2018 81.56% %
2017 75.96% 74.33%
2016 73.68% 68.2%
2015 77.51% 74.83%
2014 74.4% 66.73%
2013 74.69% 69.53%
2012 71.88% 66.93%
2011 61.23% 56.39%
2010 63.62% 58.76%
2009 61.51% 61.51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats