Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 100% 100% 0%
2021 49 97.959% 100% 2.041%
2020 46 95.652% 95.652% 0%
2019 36 100% 100% 0%
2018 50 98% 100% 2%
2017 46 95.652% 95.652% 0%
2016 48 97.917% 97.917% 0%
2015 45 100% 100% 0%
2014 55 98.182% 100% 1.818%
2013 62 100% 100% 0%
2012 46 100% 100% 0%
2011 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501230 51
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501230 49
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501230 46
  96%
  96%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2019 2501230 36
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501230 50
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501230 46
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501230 48
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501230 45
  100%
  100%
  0%
2014 2501230 55
  98%
  100%
  2%
2013 2501230 62
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 46
  100%
  100%
  0%
2011 2501230 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501230 51 6% 12% 71% 12% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501230 49 6% 8% 67% 14% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501230 46 7% 11% 63% 15% 4% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2019 2501230 36 6% 36% 58% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501230 50 6% 16% 68% 8% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501230 46 7% 20% 61% 9% 4% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2501230 48 6% 17% 58% 17% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501230 45 7% 2% 76% 16% 0% 0%
2014 2501230 55 5% 35% 47% 11% 0% 2%
2013 2501230 62 6% 15% 73% 6% 0% 0%
2012 2501230 46 7% 43% 41% 9% 0% 0%
2011 2501230 50 6% 4% 66% 24% 0% 0%