Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 97.727% 100% 2.273%
2021 49 97.959% 100% 2.041%
2020 37 100% 100% 0%
2019 48 100% 100% 0%
2018 45 95.556% 100% 4.444%
2017 45 100% 100% 0%
2016 51 96.078% 100% 3.922%
2015 49 95.918% 100% 4.082%
2014 53 98.113% 100% 1.887%
2013 44 100% 100% 0%
2012 43 97.674% 100% 2.326%
2011 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501230 44
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2501230 49
  98%
  100%
  2%
1353 64
  25%
  100%
  75%
2020 2501230 37
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2501230 48
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501230 45
  96%
  100%
  4%
2017 2501230 45
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501230 51
  96%
  100%
  4%
2015 2501230 49
  96%
  100%
  4%
2014 2501230 53
  98%
  100%
  2%
2013 2501230 44
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 43
  98%
  100%
  2%
2011 2501230 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501230 44 0% 86% 11% 0% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501230 49 0% 82% 16% 0% 0% 2%
1353 64 0% 25% 0% 0% 0% 75%
2020 2501230 37 0% 89% 11% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2501230 48 0% 83% 17% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501230 45 0% 82% 13% 0% 0% 4%
2017 2501230 45 4% 71% 24% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501230 51 6% 57% 33% 0% 0% 4%
2015 2501230 49 0% 31% 61% 4% 0% 4%
2014 2501230 53 0% 51% 47% 0% 0% 2%
2013 2501230 44 0% 59% 41% 0% 0% 0%
2012 2501230 43 0% 63% 35% 0% 0% 2%
2011 2501230 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%