Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 96.226% 96.226% 0%
2021 51 90.196% 93.878% 3.922%
2020 54 96.296% 96.296% 0%
2019 44 97.727% 100% 2.273%
2018 45 95.556% 100% 4.444%
2017 53 94.34% 98.039% 3.774%
2016 47 91.489% 97.727% 6.383%
2015 53 96.226% 98.077% 1.887%
2014 45 100% 100% 0%
2013 52 100% 100% 0%
2012 65 96.923% 98.438% 1.538%
2011 58 84.483% 90.741% 6.897%
2010 57 94.737% 96.429% 1.754%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501230 53
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501230 51
  90%
  94%
  4%
2020 2501230 54
  96%
  96%
  0%
2019 2501230 44
  98%
  100%
  2%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501230 45
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501230 53
  94%
  98%
  4%
2016 2501230 47
  91%
  98%
  6%
2015 2501230 53
  96%
  98%
  2%
2014 2501230 45
  100%
  100%
  0%
2013 2501230 52
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 65
  97%
  98%
  2%
2011 2501230 58
  84%
  91%
  7%
2010 2501230 57
  95%
  96%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501230 53 4% 4% 70% 19% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501230 51 4% 6% 67% 14% 6% 4%
2020 2501230 54 4% 7% 59% 26% 4% 0%
2019 2501230 44 5% 7% 70% 16% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2501230 45 2% 4% 56% 33% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501230 53 4% 4% 74% 13% 2% 4%
2016 2501230 47 0% 2% 51% 38% 2% 6%
2015 2501230 53 4% 9% 60% 23% 2% 2%
2014 2501230 45 4% 2% 58% 36% 0% 0%
2013 2501230 52 4% 17% 62% 17% 0% 0%
2012 2501230 65 5% 11% 62% 20% 2% 2%
2011 2501230 58 3% 12% 29% 40% 9% 7%
2010 2501230 57 4% 9% 53% 30% 4% 2%