UAB

Grau en Ciències Biomèdiques

Dades DGU
  • GRAU00000290 Graduat en Ciències Biomèdiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Quintana Romero, Albert

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 93% 96% 3%
2018 92% 95% 3%
2017 90% 95% 5%
2016 93% 95% 3%
2015 92% 97% 5%
2014 96% 97% 2%
2013 94% 97% 3%
2012 96% 97% 1%
2011 90% 94% 4%
2010 92% 94% 2%
2009 85% 92% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 5% 23% 51% 17% 4%
2018 5% 12% 60% 18% 5%
2017 6% 15% 55% 19% 5%
2016 5% 13% 58% 19% 5%
2015 4% 9% 61% 23% 3%
2014 6% 15% 58% 18% 3%
2013 5% 12% 59% 21% 3%
2012 5% 12% 59% 22% 3%
2011 4% 7% 52% 31% 6%
2010 4% 10% 52% 28% 6%
2009 3% 10% 42% 36% 8%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101935 Anatomia humana: aparell locomotor 67 1 3 48 6 0 9 87% 100% 13%
101934 Anatomia humana: òrgans interns 44 2 5 27 6 3 1 91% 93% 2%
101884 Anatomia patològica 42 2 9 23 4 4 0 90% 90% 0%
101925 Animals transgènics 20 2 12 6 0 0 0 100% 100% 0%
101904 Antropologia forense 11 1 7 2 0 0 1 91% 100% 9%
101883 Bases biològiques de la patologia 38 2 10 20 4 1 1 95% 97% 3%
101917 Bioestadística i anàlisi de dades 62 3 5 28 17 3 6 85% 95% 10%
101892 Biofísica 63 3 2 17 27 8 6 78% 86% 10%
101899 Biofísica de Membranes 4 0 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
101909 Bioinformàtica 34 2 13 19 0 0 0 100% 100% 0%
101914 Biologia cel·lular 65 3 1 26 23 9 3 82% 85% 5%
101890 Biologia del desenvolupament i teratogènia 49 2 41 2 3 0 1 98% 100% 2%
101889 Biologia humana 7 1 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
101898 Biologia molecular de la cèl·lula 46 2 2 32 7 3 0 93% 93% 0%
101897 Biologia molecular i cel·lular del càncer 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
101912 Bioquímica clínica 45 3 17 20 4 0 1 98% 100% 2%
101888 Citogenètica 11 1 2 6 0 1 1 82% 90% 9%
101896 Control de l'expressió gènica en eucariotes 11 0 2 8 1 0 0 100% 100% 0%
101903 Economia i gestió d'empresa 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
101916 Estructura i Funció de Biomolècules 63 2 6 35 14 5 1 90% 92% 2%
101919 Estructura i funció del sistema nerviós 57 1 18 26 10 1 1 96% 98% 2%
101911 Farmacologia 36 2 13 21 0 0 0 100% 100% 0%
101908 Fisiologia aplicada 8 2 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
101905 Fisiologia de sistemes 49 0 0 12 32 4 1 90% 92% 2%
101933 Fonaments de microbiologia i virologia 61 2 2 45 7 1 4 92% 98% 7%
101913 Genètica 65 0 0 18 31 14 2 75% 78% 3%
101882 Genètica del càncer i oncologia 10 0 2 8 0 0 0 100% 100% 0%
101887 Genètica humana 50 3 11 35 1 0 0 100% 100% 0%
101891 Genètica i reproducció 10 0 0 10 0 0 0 100% 100% 0%
101886 Genètica mèdica 41 3 19 15 4 0 0 100% 100% 0%
101895 Histologia de sistemes 48 2 3 26 16 1 0 98% 98% 0%
101894 Histologia i fisiologia general 64 2 15 36 4 1 6 89% 98% 9%
101902 Història de la biologia 23 1 17 5 0 0 0 100% 100% 0%
101932 Immunologia 44 2 3 31 7 0 1 98% 100% 2%
101931 Immunologia de les malalties infeccioses 13 2 1 10 0 0 0 100% 100% 0%
101929 Immunopatologia 39 1 15 17 3 2 1 92% 95% 3%
101907 Laboratori I 66 3 8 46 2 5 2 89% 92% 3%
101906 Laboratori II 45 1 18 25 1 0 0 100% 100% 0%
101915 Metabolisme de biomolècules 66 3 10 35 12 1 5 91% 98% 8%
101928 Microbiologia mèdica 39 2 0 16 18 2 1 92% 95% 3%
101922 Nanobiotecnologia 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101918 Neuroquímica 17 2 1 12 2 0 0 100% 100% 0%
101881 Nutrició i dietètica 22 1 17 3 1 0 0 100% 100% 0%
101926 Pràctiques professionals 48 0 39 8 0 0 1 98% 100% 2%
101901 Principis d'epidemiologia, salut pública i bioètica 39 0 0 17 22 0 0 100% 100% 0%
101900 Psicobiologia 21 13 3 4 1 0 0 100% 100% 0%
101893 Química orgànica 59 3 15 34 4 2 1 95% 97% 2%
101921 Tecnologia de la reproducció 18 3 0 13 1 1 0 94% 94% 0%
101920 Teràpia gènica i cel·lular 26 1 18 7 0 0 0 100% 100% 0%
101910 Toxicologia 42 3 16 19 4 0 0 100% 100% 0%
101885 Treball de fi de grau 51 3 9 37 1 0 1 98% 100% 2%