UAB

Grau en Comptabilitat i Finances

Dades DGU
  • GRAU00000463 Graduat en Comptabilitat i Finances
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 77% 80% 4%
2020 78% 83% 5%
2019 79% 84% 6%
2018 72% 78% 7%
2017 71% 77% 8%
2016 73% 79% 7%
2015 74% 79% 6%
2014 74% 80% 8%
2013 79% 83% 5%
2012 72% 77% 7%
2011 65% 71% 8%
2010 60% 69% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 4 25 49 20
2020 2 4 25 52 17
2019 2 4 27 50 16
2018 2 3 22 49 22
2017 2 3 23 49 23
2016 2 3 23 51 21
2015 2 4 23 50 21
2014 2 4 25 49 20
2013 2 5 27 49 17
2012 2 3 24 48 23
2011 1 3 18 49 29
2010 1 2 15 50 31
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102117 Actualització Comptable i Financera 29 0 0 13 15 0 1 97% 100% 3%
102126 Anàlisi d'Estats Financers 95 0 2 17 68 7 1 92% 93% 1%
102134 Assessoria i Planificació Financera 44 2 16 24 2 0 0 100% 100% 0%
105770 Comerç Exterior 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
105767 Comptabilitat de Costos 109 2 0 16 45 33 13 58% 66% 12%
102103 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables 50 2 4 21 18 2 1 94% 96% 2%
102128 Comptabilitat Financera I 179 1 2 31 58 78 9 51% 54% 5%
102127 Comptabilitat Financera II 142 0 1 29 89 20 3 84% 86% 2%
102102 Comptabilitat i Fiscalitat 42 0 7 22 13 0 0 100% 100% 0%
102101 Comptabilitat Pública 37 2 3 29 2 0 1 97% 100% 3%
102100 Consolidació d'Estats Financers 42 1 2 20 19 0 0 100% 100% 0%
105769 Control de Gestió 128 0 0 20 57 41 6 62% 65% 5%
102129 Direcció de Recursos Humans 122 4 1 60 52 2 3 96% 98% 2%
102094 Direcció d'Operacions 121 0 0 21 81 14 4 85% 88% 3%
102136 Direcció Estratègica 105 3 3 39 57 2 1 97% 98% 1%
102107 Dret Bancari i Assegurador 13 0 0 8 4 0 1 92% 100% 8%
102116 Dret Laboral 32 0 0 7 24 0 0 100% 100% 0%
102140 Dret Mercantil 128 6 12 67 37 5 1 95% 96% 1%
102105 Econometria 112 1 0 22 75 12 2 88% 89% 2%
102122 Economia de l'Empresa 151 0 1 18 91 34 7 73% 76% 5%
105783 Economia Espanyola 152 4 5 34 89 18 2 87% 88% 1%
102143 Economia Internacional 161 4 3 37 51 47 19 59% 67% 12%
102115 Estadística I 162 0 0 8 74 60 20 51% 58% 12%
102114 Estadística II 163 6 0 29 83 39 6 72% 75% 4%
105768 Finances Corporatives 117 4 27 40 28 15 3 85% 87% 3%
102112 Finances I 140 5 15 58 46 10 6 89% 93% 4%
102111 Finances II 106 4 23 51 25 3 0 97% 97% 0%
105772 Fonaments d'Auditoria 48 1 1 36 10 0 0 100% 100% 0%
102092 Gestió Asseguradora 35 0 0 5 25 3 1 88% 91% 3%
102091 Gestió Bancària 42 1 0 5 29 5 2 83% 88% 5%
102095 Història de l'Empresa 10 0 0 4 6 0 0 100% 100% 0%
105784 Història Econòmica 148 0 0 10 80 44 14 61% 67% 9%
102121 Introducció a la Comptabilitat 161 2 0 29 87 36 7 73% 77% 4%
102120 Introducció a l'Economia 183 0 1 2 72 94 11 42% 44% 6%
102125 Introducció Al Dret 165 0 0 19 113 25 8 80% 84% 5%
102118 Macroeconomia 160 0 0 19 75 61 5 59% 61% 3%
102138 Màrqueting 132 2 2 43 80 1 4 96% 99% 3%
102137 Màrqueting de Serveis i Intangibles 36 0 1 7 22 4 0 88% 88% 0%
102097 Matemàtiques I 162 2 1 14 79 55 11 59% 64% 7%
102096 Matemàtiques II 181 5 4 32 77 39 23 66% 75% 13%
102124 Mètodes de Valoració Financera I 210 5 0 18 73 103 5 47% 48% 2%
102123 Mètodes de Valoració Financera II 27 1 2 8 13 1 2 89% 96% 7%
102119 Microeconomia 155 2 6 43 87 10 6 90% 93% 4%
102132 Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació 13 0 0 4 8 1 0 92% 92% 0%
102098 Pràctiques Externes 38 2 19 16 1 0 0 100% 100% 0%
102099 Sistema Financer 59 1 4 16 37 0 1 98% 100% 2%
102113 Sistemes d'Informació 53 0 2 23 21 3 4 87% 94% 8%
102139 Treball de Final de Grau 95 1 1 39 46 3 5 92% 97% 5%
102131 Tributació I 104 2 4 36 52 9 1 90% 91% 1%
102130 Tributació II 53 1 1 28 22 0 1 98% 100% 2%