Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 76.62% 66.47%
2021 77.25% 64.58%
2020 78.57% 73.94%
2019 79.56% 63.71%
2018 72.67% 57.36%
2017 71.39% 46.9%
2016 74.24% 55.41%
2015 74.88% 58.01%
2014 74.64% 52.23%
2013 79.73% 63.62%
2012 71.83% 64.58%
2011 65.18% 61%
2010 59.91% 61.03%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats