UAB

Grau en Empresa i Tecnologia

Dades DGU
  • GRAU00000444 Graduat en Empresa i Tecnologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 84% 6%
2020 83% 88% 5%
2019 87% 90% 3%
2018 82% 88% 6%
2017 79% 84% 6%
2016 78% 82% 5%
2015 74% 78% 5%
2014 72% 78% 7%
2013 76% 81% 6%
2012 78% 81% 3%
2011 70% 75% 7%
2010 63% 71% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 3 27 51 16
2020 2 4 29 52 12
2019 3 8 39 41 10
2018 2 4 29 51 12
2017 2 3 24 54 16
2016 1 3 23 54 18
2015 2 3 22 51 22
2014 2 4 23 49 22
2013 2 5 26 48 19
2012 1 4 23 53 19
2011 1 1 21 51 25
2010 1 2 17 51 29
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102186 Bases de Dades 70 0 0 7 29 30 4 51% 55% 6%
102194 Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 37 1 3 24 9 0 0 100% 100% 0%
102196 Comptabilitat Bàsica 88 1 1 7 52 24 3 69% 72% 3%
102182 Direcció d'Operacions 63 2 0 6 47 8 0 87% 87% 0%
102181 Direcció Estratègica de l'Empresa 55 2 1 15 33 4 0 93% 93% 0%
102183 Dret Empresarial 88 0 0 18 66 3 1 95% 97% 1%
102173 Economia de l'Empresa 94 0 0 4 74 16 0 83% 83% 0%
102144 Economia Espanyola 74 2 0 20 42 8 2 86% 89% 3%
102143 Economia Internacional 90 3 2 10 54 13 8 77% 84% 9%
102115 Estadística I 86 4 0 5 41 29 7 58% 63% 8%
102114 Estadística II 77 2 2 21 30 14 8 71% 80% 10%
102180 Finances 76 2 0 9 43 16 6 71% 77% 8%
102154 Fonaments de Programació 115 2 0 9 53 40 11 56% 62% 10%
106398 Fonaments dels Sistemes Informàtics 76 1 0 13 43 9 9 76% 86% 12%
102161 Gestió de la Seguretat Dels Sistemes d'Informació 35 0 0 22 12 1 0 97% 97% 0%
102179 Gestió de Recursos Humans 54 0 5 36 11 0 2 96% 100% 4%
102160 Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 27 1 0 14 9 2 1 89% 92% 4%
104609 Gestió per Processos 66 0 1 15 42 3 5 88% 95% 8%
102141 Història Econòmica 68 2 0 8 35 16 7 66% 74% 10%
101764 Intel·ligència Artificial 6 2 0 3 0 0 1 83% 100% 17%
104058 Introducció a E-business i E-government 17 0 0 10 7 0 0 100% 100% 0%
102163 Introducció a la Gestió de la Innovació 63 2 3 46 8 3 1 94% 95% 2%
102151 Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes 100 3 0 10 45 31 9 59% 65% 9%
102120 Introducció a l'Economia 90 1 2 4 60 23 0 74% 74% 0%
102148 Introducció als Sistemes d'Informació 73 4 0 24 30 8 7 79% 88% 10%
102150 Investigació Operativa 69 0 2 19 36 2 10 83% 97% 14%
102118 Macroeconomia 66 0 0 9 45 12 0 82% 82% 0%
102138 Màrqueting 68 0 4 51 10 3 0 96% 96% 0%
102097 Matemàtiques I 92 1 5 16 49 15 6 77% 83% 7%
102096 Matemàtiques II 90 5 5 17 38 12 13 72% 84% 14%
102119 Microeconomia 76 0 1 5 27 39 4 43% 46% 5%
102155 Pràctiques Externes 35 0 9 22 3 0 1 97% 100% 3%
106399 Programació d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils 29 1 7 9 5 3 4 76% 88% 14%
102175 Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu 26 0 0 7 18 0 1 96% 100% 4%
102191 Projectes d'Innovació Tecnològica 61 3 4 14 27 12 1 79% 80% 2%
104608 Sistemes de Gestió Dels Costos 63 3 0 8 52 0 0 100% 100% 0%
102192 Sistemes de Suport a la Presa de Decisions 28 0 8 12 7 0 1 96% 100% 4%
102168 Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials 30 0 0 18 12 0 0 100% 100% 0%
102167 Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions 31 0 0 19 11 0 1 97% 100% 3%
102147 Sistemes Integrats de Gestió 62 2 0 21 36 1 2 95% 98% 3%
102142 Societat de la Informació 62 4 4 25 27 0 2 97% 100% 3%
102170 Tecnologia Web 32 2 11 17 1 1 0 97% 97% 0%
102187 Treball de Fi de Grau 67 4 3 34 15 1 10 84% 98% 15%
102169 Xarxes 29 1 5 19 2 1 1 93% 96% 3%