Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 96.667% 96.667% 0%
2021 52 90.385% 94% 3.846%
2020 58 98.276% 98.276% 0%
2019 51 96.078% 96.078% 0%
2018 54 94.444% 94.444% 0%
2017 61 93.443% 93.443% 0%
2016 56 89.286% 89.286% 0%
2015 53 100% 100% 0%
2014 56 96.429% 96.429% 0%
2013 56 98.214% 98.214% 0%
2012 64 100% 100% 0%
2011 70 97.143% 97.143% 0%
2010 80 100% 100% 0%
2009 17 88.235% 100% 11.765%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501233 60
  97%
  97%
  0%
2021 2501233 52
  90%
  94%
  4%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501233 58
  98%
  98%
  0%
2019 2501233 51
  96%
  96%
  0%
2018 2501233 54
  94%
  94%
  0%
2017 2501233 61
  93%
  93%
  0%
2016 2501233 56
  89%
  89%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501233 53
  100%
  100%
  0%
2014 2501233 56
  96%
  96%
  0%
2013 2501233 56
  98%
  98%
  0%
2012 2501233 64
  100%
  100%
  0%
2011 2501233 70
  97%
  97%
  0%
2010 2501233 80
  100%
  100%
  0%
2009 2501233 17
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501233 60 3% 2% 50% 42% 3% 0%
2021 2501233 52 0% 2% 37% 52% 6% 4%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2501233 58 0% 0% 74% 24% 2% 0%
2019 2501233 51 6% 2% 69% 20% 4% 0%
2018 2501233 54 2% 0% 85% 7% 6% 0%
2017 2501233 61 0% 5% 36% 52% 7% 0%
2016 2501233 56 2% 4% 48% 36% 11% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2015 2501233 53 0% 4% 42% 55% 0% 0%
2014 2501233 56 0% 0% 54% 43% 4% 0%
2013 2501233 56 0% 5% 50% 43% 2% 0%
2012 2501233 64 5% 30% 63% 3% 0% 0%
2011 2501233 70 1% 57% 39% 0% 3% 0%
2010 2501233 80 3% 55% 43% 0% 0% 0%
2009 2501233 17 0% 65% 24% 0% 0% 12%