Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 * 2540 346 230
2021 * 2889 439 230
2020 * 2426 323 230
2019 * 2258 345 230
2018 * 2054 269 230
2017 * 2216 333 230
2016 * 2024 281 230
2015 * 1996 311 220
2014 * 2047 292 220
2013 * 2251 348 230
2012 * 2590 398 230
2011 * 2367 366 230
2010 2225 370 240

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21099: Grau en Administració i Direcció d'Empreses - docència en anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 540 74 70
2021 613 110 70
2020 608 80 70
2019 524 85 70
2018 430 57 70
2017 496 64 70
2016 472 74 70
2015 428 66 60
2014 509 74 60
2013 566 90 70
2012 584 84 70
2011 374 66 70

21014: Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 2000 272 160
2021 2276 329 160
2020 1818 243 160
2019 1734 260 160
2018 1624 212 160
2017 1720 269 160
2016 1552 207 160
2015 1568 245 160
2014 1538 218 160
2013 1685 258 160
2012 2006 314 160
2011 1993 300 160
2010 2225 370 240

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 85%
208
7%
18
4%
10
0%
0
1%
3
2%
6
245
2021 86%
201
7%
16
1%
2
2%
4
2%
5
3%
7
235
2020 85%
217
11%
27
2%
6
0%
1
0%
1
2%
4
256
2019 81%
196
9%
21
6%
15
0%
1
1%
2
2%
6
241
2018 80%
190
11%
25
5%
12
1%
2
1%
2
3%
6
237
2017 75%
178
12%
28
9%
21
1%
2
1%
2
2%
5
236
2016 72%
167
13%
31
9%
22
1%
3
1%
2
3%
7
232
2015 73%
172
15%
36
4%
10
1%
2
3%
6
4%
9
235
2014 73%
173
15%
36
6%
13
0%
1
2%
5
3%
8
236
2013 68%
166
16%
39
9%
23
3%
7
1%
3
3%
7
245
2012 67%
158
17%
40
6%
15
5%
11
2%
4
4%
9
237
2011 66%
161
20%
49
7%
17
1%
3
3%
7
3%
7
244
2010 61%
146
28%
66
6%
14
1%
3
3%
8
0%
1
238