Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500248 4
  50%
  50%
  0%
2021 2501910 2
  100%
  100%
  0%
2500248 53
  89%
  96%
  8%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2500248 40
  88%
  95%
  8%
2019 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2500248 36
  78%
  82%
  6%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 51
  76%
  89%
  14%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 36
  69%
  89%
  22%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 39
  87%
  92%
  5%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500248 24
  92%
  92%
  0%
2014 2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 31
  90%
  97%
  6%
2013 2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 51
  86%
  88%
  2%
2012 2500248 48
  92%
  96%
  4%
2011 2500248 40
  90%
  97%
  8%
2010 2500248 21
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501910 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 4 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2501910 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 53 6% 6% 36% 42% 4% 8%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2501910 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500248 40 5% 8% 33% 43% 5% 8%
2019 2501910 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2500248 36 0% 0% 22% 56% 17% 6%
1353 64 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2018 2501910 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500248 51 4% 12% 25% 35% 10% 14%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2501910 3 33% 33% 0% 33% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 36 6% 6% 25% 33% 8% 22%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2501910 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 39 5% 10% 44% 28% 8% 5%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2015 2501910 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500248 24 0% 17% 38% 38% 8% 0%
2014 2501910 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500248 31 3% 6% 29% 52% 3% 6%
2013 2501910 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2501801 4 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 51 4% 16% 33% 33% 12% 2%
2012 2500248 48 4% 17% 35% 35% 4% 4%
2011 2500248 40 5% 23% 40% 23% 3% 8%
2010 2500248 21 5% 38% 43% 5% 0% 10%