Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 3 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 4 100% 100% 0%
2014 3 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 2
  50%
  50%
  0%
2501801 6
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 6
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 15
  87%
  100%
  13%
2018 2501902 6
  83%
  100%
  17%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  0%
  0%
  100%
2500247 10
  60%
  75%
  20%
2017 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500247 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  83%
  100%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  89%
  89%
  0%
4313382 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501902 7
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 18
  83%
  94%
  11%
2013 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 24
  75%
  95%
  21%
2012 2500247 25
  44%
  48%
  8%
2011 2500247 32
  81%
  81%
  0%
2010 2500247 11
  36%
  57%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2501801 6 33% 17% 17% 33% 0% 0%
2021 2501902 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2501902 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 15 7% 20% 33% 27% 0% 13%
2018 2501902 6 17% 0% 17% 50% 0% 17%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500247 10 0% 0% 10% 50% 20% 20%
2017 2501902 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500247 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2016 2501902 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 12 0% 0% 58% 25% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500247 9 0% 0% 22% 67% 11% 0%
4313382 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2501902 7 0% 29% 43% 29% 0% 0%
2501792 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 18 6% 0% 22% 56% 6% 11%
2013 2501902 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 24 4% 29% 33% 8% 4% 21%
2012 2500247 25 0% 0% 8% 36% 48% 8%
2011 2500247 32 3% 0% 28% 50% 19% 0%
2010 2500247 11 9% 0% 18% 9% 27% 36%