UAB

Grau en Estudis de Francès i Espanyol ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000375 Graduat en Estudis de Francès i d'Espanyol
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 100% 20%
2020 100% 100% 0%
2019 88% 100% 12%
2018 91% 98% 7%
2017 90% 96% 7%
2016 80% 91% 12%
2015 73% 88% 18%
2014 72% 90% 20%
2013 59% 79% 25%
2012 57% 74% 23%
2011 56% 72% 23%
2010 66% 80% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0 25 50 25 0
2020 0 44 44 11 0
2019 0 14 57 29 0
2018 15 13 40 30 2
2017 8 15 51 21 4
2016 3 12 35 42 9
2015 7 15 29 37 12
2014 4 12 36 38 10
2013 6 7 30 35 21
2012 2 10 26 36 26
2011 3 6 29 34 28
2010 0 9 28 43 20
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103379 Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103388 Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103404 Treball de Fi de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%