UAB

Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Dades DGU
  • GRAU00000379 Graduat en Estudis d'Anglès i Francès
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 76% 88% 14%
2020 69% 86% 20%
2019 76% 90% 15%
2018 76% 87% 12%
2017 76% 87% 12%
2016 81% 87% 7%
2015 81% 88% 8%
2014 72% 83% 13%
2013 73% 81% 10%
2012 75% 85% 11%
2011 67% 79% 15%
2010 70% 86% 19%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 12 41 30 12
2020 3 13 41 29 14
2019 4 12 42 32 10
2018 3 12 34 38 13
2017 4 10 34 39 13
2016 2 9 36 41 13
2015 3 7 37 41 12
2014 5 9 32 37 17
2013 5 8 31 37 19
2012 5 7 31 43 15
2011 3 5 23 48 21
2010 6 7 39 34 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103360 Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
103395 Arts i Literatura Italianes 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 2 1 0 0 0 0 1 50% 100% 50%
103394 Cine i Literatura Italians 4 0 1 2 0 0 1 75% 100% 25%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103371 Èpica Romànica Medieval 4 1 0 2 0 0 1 75% 100% 25%
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 20 0 0 5 5 7 3 50% 59% 15%
103359 Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa 17 1 2 5 3 1 3 73% 92% 18%
103383 Francès Instrumental I 31 0 1 15 6 4 5 71% 85% 16%
103382 Francès Instrumental II 32 1 3 13 7 1 7 75% 96% 22%
100225 Gramàtica Anglesa 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 31 2 3 8 13 3 2 84% 90% 6%
100211 Història de la Cultura Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100193 Història de la Llengua Anglesa I 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103358 Història de la Llengua Francesa 3 0 0 0 1 0 2 33% 100% 67%
100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 14 0 0 6 8 0 0 100% 100% 0%
100191 Història i Cultura Dels Estats Units 16 0 3 5 4 0 4 75% 100% 25%
101551 Idioma I: Coreà Modern 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
101550 Idioma II: Coreà Modern 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 5 0 2 2 1 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 6 0 3 3 0 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100048 Idioma Modern II (Italià) 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma Modern III (Alemany) 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma Modern IV (Alemany) 3 1 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
101438 Iniciació a la Interpretació 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103361 Introducció a la Cultura Francesa 30 0 4 11 7 3 5 73% 88% 17%
100228 Introducció a la Lingüística 27 2 1 5 14 3 2 81% 88% 7%
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103357 Lexicologia de la Llengua Francesa 14 0 1 6 6 0 1 93% 100% 7%
103356 Lingüística Francesa Comparada 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103369 Lírica Romànica Medieval 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100270 Literatura Anglesa del Segle XX 32 2 1 8 13 3 5 75% 89% 16%
100271 Literatura Comparada 14 1 0 6 4 0 3 79% 100% 21%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100250 Literatura del Romanticisme Anglès 14 0 2 10 1 0 1 93% 100% 7%
103381 Literatura Francesa: Classicisme i IL·lustració 13 1 5 3 1 0 3 77% 100% 23%
103316 Literatura Francesa Contemporània 16 0 3 5 5 2 1 81% 87% 6%
103380 Literatura Francesa del Segle XIX 17 1 1 6 3 3 3 65% 79% 18%
103379 Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement 18 1 0 6 5 2 4 67% 86% 22%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100248 Literatura Nord-americana del Segle XIX 15 0 2 9 2 0 2 87% 100% 13%
100247 Literatura Nord-americana Moderna 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100246 Literatura Victoriana 16 0 0 10 6 0 0 100% 100% 0%
103367 Llegendes Medievals 3 0 1 1 0 0 1 67% 100% 33%
103365 Llengua Francesa Oral i Escrita I 15 1 0 4 5 4 1 67% 71% 7%
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets 3 1 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103355 Morfosintaxi de la Llengua Francesa 20 0 3 2 11 3 1 80% 84% 5%
103366 Novel·la Romànica Medieval 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100245 Orígens de la Literatura Anglesa 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100262 Pensament Literari 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103388 Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès 5 1 2 1 0 0 1 80% 100% 20%
103399 Pràctiques Externes 5 0 4 0 1 0 0 100% 100% 0%
103354 Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100223 Sintaxi Anglesa 16 0 2 5 7 1 1 88% 93% 6%
100195 Sociolingüística 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103362 Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II 4 0 0 0 2 0 2 50% 100% 50%
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
100244 Teoria i Anàlisi de la Narrativa 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
101547 Text i Context I: Coreà 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101333 Traducció B-A 3 (Alemany-castellà) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101331 Traducció B-A 3 (Francès-castellà) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
101337 Traducció B-A 2 (Francès-castellà) 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105022 Traducció Especialitzada B (Alemany) - A 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105021 Traducció Especialitzada B (Francès) - A 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103396 Treball de Final de Grau 15 1 3 2 2 0 7 53% 100% 47%
100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 4 0 1 1 1 0 1 75% 100% 25%
100234 Ús de la Llengua Anglesa I 19 0 0 5 3 8 2 44% 50% 11%
100233 Ús de la Llengua Anglesa II 26 0 0 3 3 14 4 25% 30% 15%
103319 Ús de la Llengua Francesa Escrita 30 0 4 10 10 2 4 80% 92% 13%
103318 Ús de la Llengua Francesa Oral 32 0 3 16 6 3 4 78% 89% 12%
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 33 0 1 11 7 10 4 58% 66% 12%