UAB

Grau en Ciències Ambientals

Dades DGU
  • GRAU00000367 Graduat en Ciències Ambientals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 88% 93% 5%
2020 89% 94% 5%
2019 93% 94% 2%
2018 87% 91% 4%
2017 85% 89% 4%
2016 87% 91% 5%
2015 87% 91% 5%
2014 87% 91% 4%
2013 84% 89% 6%
2012 82% 87% 5%
2011 76% 84% 9%
2010 75% 84% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 7 41 42 7
2020 3 7 44 40 6
2019 3 5 49 38 6
2018 2 5 36 48 9
2017 2 5 37 45 11
2016 2 7 39 43 9
2015 2 6 37 46 9
2014 1 6 38 46 9
2013 2 4 33 50 11
2012 2 2 29 55 13
2011 2 3 26 53 16
2010 1 2 30 52 16
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102815 Administració i Polítiques Ambientals 49 2 2 27 9 7 2 82% 85% 4%
102804 Anàlisi de la Vegetació 35 1 2 17 15 0 0 100% 100% 0%
102827 Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes 67 1 0 19 36 10 0 85% 85% 0%
102834 Cartografia i Fotointerpretació 52 1 7 25 12 2 5 87% 96% 10%
102803 Ciència del Sòl 74 0 0 6 48 17 2 74% 76% 3%
102835 Dret Ambiental 47 3 0 24 13 4 3 85% 91% 6%
102802 Ecologia 54 0 1 20 25 6 2 85% 88% 4%
102801 Ecologia Aplicada 28 1 4 17 6 0 0 100% 100% 0%
102840 Economia Ambiental i Dels Recursos Naturals 51 0 2 12 29 3 5 84% 93% 10%
102839 Economia Territorial 19 0 1 11 7 0 0 100% 100% 0%
102826 Educació i Comunicació Ambiental 32 0 3 10 19 0 0 100% 100% 0%
102820 Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions 18 1 1 11 5 0 0 100% 100% 0%
102832 Energia i Societat 25 0 0 8 15 0 2 92% 100% 8%
102851 Energies Renovables i No Renovables 18 1 1 4 12 0 0 100% 100% 0%
102825 Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs 55 1 0 33 19 0 2 96% 100% 4%
102846 Equilibri Químic i Instrumentació 56 0 1 9 31 13 2 73% 76% 4%
102810 Estadística 51 1 3 15 29 1 2 94% 98% 4%
102812 Física 66 0 0 20 33 3 10 80% 95% 15%
102850 Física de les Radiacions i de la Matèria 52 0 0 13 34 3 2 90% 94% 4%
102811 Fisiologia Vegetal i Botànica 65 1 0 24 34 2 4 91% 97% 6%
102819 Fonaments d'Enginyeria Ambiental 71 0 0 12 38 13 5 74% 79% 7%
102831 Geografia del Litoral 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
105026 Geografia del Litoral 16 0 1 12 3 0 0 100% 100% 0%
102848 Geologia 62 1 0 18 37 2 4 90% 97% 6%
102843 Geologia Ambiental 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
105028 Geologia Ambiental 5 0 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
102830 Gestió i Planificació Dels Recursos i del Territori 57 0 5 48 4 0 0 100% 100% 0%
102842 Hidrologia Superficial i Subterrània 54 1 0 18 27 2 6 85% 96% 11%
102814 Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional 8 0 2 3 3 0 0 100% 100% 0%
102821 Introducció Al Dret 48 1 1 17 25 2 2 92% 96% 4%
102808 Matemàtiques 72 2 1 24 31 11 3 81% 84% 4%
102805 Medi Ambient i Societat 62 1 4 43 7 0 7 89% 100% 11%
102849 Meteorologia i Climatologia 66 1 1 13 44 4 3 89% 94% 5%
102798 Microbiologia 68 1 0 30 27 5 5 85% 92% 7%
102797 Microbiologia Ambiental 17 0 1 3 11 2 0 88% 88% 0%
102809 Modelització Ambiental 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102829 Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica 13 1 8 4 0 0 0 100% 100% 0%
102813 Negociació Ambiental 18 2 11 4 1 0 0 100% 100% 0%
102824 Oceanografia 18 0 1 12 4 1 0 94% 94% 0%
105030 Organització i Gestió de Projectes 47 0 9 31 5 0 2 96% 100% 4%
103684 Pràctiques Externes 44 0 37 6 0 0 1 98% 100% 2%
102841 Processos Geològics Externs 13 2 4 6 0 0 0 100% 100% 0%
102828 Química 66 0 0 8 42 10 6 76% 83% 9%
102844 Química de la Contaminació 58 0 1 15 34 7 0 88% 88% 0%
102817 Tecnologies Netes i Efluents Industrials 11 0 0 6 5 0 0 100% 100% 0%
100092 Temes de Ciència Actual 6 0 0 3 2 0 1 83% 100% 17%
102816 Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum 11 0 0 5 5 1 0 91% 91% 0%
102836 Treball de Fi de Grau 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105031 Treball de Final de Grau 64 0 14 47 2 0 1 98% 100% 2%
105029 Turisme Sostenible 26 0 0 19 5 0 2 92% 100% 8%
102837 Usos Humans del Sistema Terra 60 4 6 40 3 1 6 88% 98% 10%
102795 Zoologia 58 3 0 25 23 5 2 88% 91% 3%