UAB

Grau en Ciències Ambientals

Dades DGU
  • GRAU00000367 Graduat en Ciències Ambientals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 94% 3%
2021 88% 93% 5%
2020 89% 94% 5%
2019 93% 94% 2%
2018 87% 91% 4%
2017 85% 89% 4%
2016 87% 91% 5%
2015 87% 91% 5%
2014 87% 91% 4%
2013 84% 89% 6%
2012 82% 87% 5%
2011 76% 84% 9%
2010 75% 84% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 9 43 39 6
2021 2 7 41 42 7
2020 3 7 44 40 6
2019 3 5 49 38 6
2018 2 5 36 48 9
2017 2 5 37 45 11
2016 2 7 39 43 9
2015 2 6 37 46 9
2014 1 6 38 46 9
2013 2 4 33 50 11
2012 2 2 29 55 13
2011 2 3 26 53 16
2010 1 2 30 52 16
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102815 Administració i Polítiques Ambientals 58 1 2 21 27 4 3 88% 93% 5%
102804 Anàlisi de la Vegetació 31 2 2 18 9 0 0 100% 100% 0%
102827 Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes 58 0 1 21 28 5 2 88% 91% 3%
102834 Cartografia i Fotointerpretació 59 2 7 43 6 1 0 98% 98% 0%
102803 Ciència del Sòl 62 1 1 9 37 7 4 81% 87% 6%
102835 Dret Ambiental 57 0 2 12 40 3 0 95% 95% 0%
102802 Ecologia 55 1 2 14 28 9 1 82% 83% 2%
102801 Ecologia Aplicada 36 2 1 14 19 0 0 100% 100% 0%
102840 Economia Ambiental i Dels Recursos Naturals 57 0 1 18 35 1 2 95% 98% 4%
102839 Economia Territorial 14 0 0 9 5 0 0 100% 100% 0%
102826 Educació i Comunicació Ambiental 22 1 15 4 0 0 2 91% 100% 9%
102820 Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions 14 1 2 8 2 0 1 93% 100% 7%
102832 Energia i Societat 19 1 0 8 9 0 1 95% 100% 5%
102851 Energies Renovables i No Renovables 29 2 0 20 7 0 0 100% 100% 0%
102825 Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs 47 2 1 31 9 1 3 91% 98% 6%
102846 Equilibri Químic i Instrumentació 65 1 0 20 34 10 0 85% 85% 0%
102810 Estadística 54 3 16 21 14 0 0 100% 100% 0%
102812 Física 64 0 1 14 43 4 2 91% 94% 3%
102850 Física de les Radiacions i de la Matèria 60 3 4 28 23 1 1 97% 98% 2%
102811 Fisiologia Vegetal i Botànica 59 1 0 7 42 3 6 85% 94% 10%
102819 Fonaments d'Enginyeria Ambiental 60 4 3 16 27 3 5 86% 94% 8%
105026 Geografia del Litoral 17 0 0 5 11 1 0 94% 94% 0%
102848 Geologia 58 1 0 17 33 2 5 88% 96% 9%
105028 Geologia Ambiental 19 0 4 9 3 0 3 84% 100% 16%
102830 Gestió i Planificació Dels Recursos i del Territori 44 2 8 29 4 1 0 98% 98% 0%
102842 Hidrologia Superficial i Subterrània 58 4 1 47 5 0 1 98% 100% 2%
102814 Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional 7 0 0 6 0 1 0 86% 86% 0%
102821 Introducció Al Dret 58 3 4 24 24 2 1 95% 96% 2%
102808 Matemàtiques 65 3 3 12 24 20 3 65% 68% 5%
102805 Medi Ambient i Societat 60 1 2 47 8 1 1 97% 98% 2%
102849 Meteorologia i Climatologia 50 1 0 13 29 2 5 86% 96% 10%
102798 Microbiologia 65 1 0 27 35 1 1 97% 98% 2%
102797 Microbiologia Ambiental 19 0 1 8 10 0 0 100% 100% 0%
102809 Modelització Ambiental 7 0 2 4 1 0 0 100% 100% 0%
102829 Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica 25 1 11 12 1 0 0 100% 100% 0%
102813 Negociació Ambiental 7 0 3 4 0 0 0 100% 100% 0%
102824 Oceanografia 27 2 2 17 5 1 0 96% 96% 0%
105030 Organització i Gestió de Projectes 39 0 7 30 2 0 0 100% 100% 0%
103684 Pràctiques Externes 46 0 32 14 0 0 0 100% 100% 0%
102841 Processos Geològics Externs 19 2 10 7 0 0 0 100% 100% 0%
102828 Química 66 0 0 10 38 15 3 73% 76% 5%
102844 Química de la Contaminació 57 0 0 4 42 10 0 82% 82% 0%
102817 Tecnologies Netes i Efluents Industrials 12 0 0 7 5 0 0 100% 100% 0%
100092 Temes de Ciència Actual 3 0 0 1 0 0 2 33% 100% 67%
102816 Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum 15 0 1 2 9 2 0 86% 86% 0%
105031 Treball de Final de Grau 56 0 29 25 2 0 0 100% 100% 0%
105029 Turisme Sostenible 13 1 0 8 3 0 1 92% 100% 8%
102837 Usos Humans del Sistema Terra 60 3 2 45 6 0 4 93% 100% 7%
102795 Zoologia 56 2 1 42 8 1 2 95% 98% 4%