Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 15%
762h
13%
659h
29%
1468h
6%
314h
23%
1149h
13%
648h
5001h
2020 18%
732h
13%
547h
21%
848h
2%
74h
24%
999h
22%
906h
4106h
2019 21%
859h
14%
576h
18%
750h
0%
0h
22%
883h
24%
991h
4059h
2018 19%
857h
16%
743h
20%
935h
0%
0h
16%
718h
29%
1333h
4587h
2017 17%
788h
15%
722h
20%
961h
0%
0h
14%
664h
34%
1624h
4760h
2016 22%
1052h
19%
908h
21%
971h
0%
0h
9%
432h
29%
1350h
4713h
2015 22%
1004h
21%
924h
22%
980h
0%
0h
11%
484h
24%
1096h
4487h
2014 25%
1121h
18%
813h
22%
1003h
1%
41h
13%
599h
21%
931h
4508h
2013 24%
1145h
24%
1177h
15%
740h
3%
151h
12%
585h
21%
1015h
4814h
2012 22%
860h
17%
686h
17%
657h
11%
437h
8%
299h
26%
1031h
3970h
2011 24%
605h
19%
470h
12%
295h
11%
287h
11%
281h
22%
559h
2497h
2010 11%
120h
25%
265h
1%
8h
22%
233h
14%
151h
27%
292h
1069h