Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 1018 194 80
2021 1029 184 80
2020 1131 188 80
2019 1011 190 80
2018 1064 192 80
2017 1014 205 80
2016 962 203 80
2015 916 177 80
2014 1087 195 80
2013 1272 230 80
2012 1144 208 80
2011 1583 267 80
2010 1567 254 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 59%
52
20%
18
6%
5
1%
1
2%
2
11%
10
88
2021 74%
65
13%
11
3%
3
0%
0
1%
1
9%
8
88
2020 67%
58
16%
14
11%
10
0%
0
0%
0
6%
5
87
2019 67%
63
17%
16
3%
3
0%
0
3%
3
10%
9
94
2018 67%
58
20%
17
5%
4
1%
1
1%
1
6%
5
86
2017 66%
57
17%
15
10%
9
1%
1
0%
0
6%
5
87
2016 72%
62
7%
6
12%
10
1%
1
1%
1
7%
6
86
2015 60%
53
21%
19
9%
8
1%
1
3%
3
6%
5
89
2014 65%
59
18%
16
5%
5
2%
2
4%
4
5%
5
91
2013 68%
60
15%
13
9%
8
1%
1
2%
2
5%
4
88
2012 59%
51
20%
17
10%
9
1%
1
5%
4
6%
5
87
2011 58%
53
15%
14
12%
11
2%
2
5%
5
7%
6
91
2010 61%
49
19%
15
15%
12
1%
1
3%
2
1%
1
80