UAB

Grau en Psicologia

Dades DGU
  • GRAU00000354 Graduat en Psicologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 92% 95% 3%
2020 92% 94% 2%
2019 93% 95% 2%
2018 90% 93% 3%
2017 89% 92% 3%
2016 89% 92% 3%
2015 88% 91% 3%
2014 87% 90% 3%
2013 90% 92% 3%
2012 91% 94% 2%
2011 88% 92% 4%
2010 83% 90% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 5 49 38 5
2020 3 7 50 34 6
2019 3 8 49 36 5
2018 3 5 43 42 7
2017 3 5 44 40 8
2016 2 6 41 42 8
2015 3 6 42 41 9
2014 3 5 40 42 10
2013 3 7 41 42 8
2012 3 6 42 43 6
2011 3 7 40 42 8
2010 2 3 39 45 10
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102536 Acció Pública i Canvi Social 49 1 13 28 6 0 1 98% 100% 2%
102558 Activitat Física i Salut 34 1 0 23 8 0 2 94% 100% 6%
100196 Adquisició del Llenguatge 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102596 Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut 21 1 3 6 10 0 1 95% 100% 5%
102571 Anàlisi de Dades 370 2 1 88 206 53 19 80% 85% 5%
105773 Anàlisi de la Interacció Docent 32 0 6 22 3 0 1 97% 100% 3%
102568 Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit 25 1 1 15 8 0 0 100% 100% 0%
102574 Avaluació Psicològica 362 6 2 98 217 26 13 89% 93% 4%
102540 Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència 71 0 3 32 33 3 0 96% 96% 0%
105774 Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta 59 2 4 47 5 1 0 98% 98% 0%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament 69 2 5 39 20 2 1 96% 97% 1%
102595 Educació per a la Salut 33 3 0 22 8 0 0 100% 100% 0%
102556 Elaboració i Anàlisi d'Enquestes 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100152 Equacions Diferencials 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102598 Estratègies d'Aprenentatge 45 2 5 33 5 0 0 100% 100% 0%
102594 Estrès i Salut 97 6 6 34 47 2 2 96% 98% 2%
102587 Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència 4 0 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
102607 Fonaments de Psicobiologia I 399 20 10 124 184 50 11 85% 87% 3%
102606 Fonaments de Psicobiologia II 388 7 7 167 157 25 25 87% 93% 6%
102562 Gestió del Temps 33 1 1 11 17 2 1 91% 94% 3%
102580 Història de la Psicologia 354 4 15 206 115 4 10 96% 99% 3%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102583 Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere 64 3 2 51 8 0 0 100% 100% 0%
102582 Infància i Famílies en Contexts de Dificultats 124 5 22 93 3 0 1 99% 100% 1%
102602 Influència Social i Grups 351 14 0 184 142 4 7 97% 99% 2%
102597 Intel·ligència i Processos Cognitius 29 0 8 15 4 2 0 93% 93% 0%
102593 Intervenció en Psicologia de la Salut 30 1 2 21 5 0 1 97% 100% 3%
102590 Intervenció i Consultoria de Processos 29 2 14 11 1 0 1 97% 100% 3%
102565 Intervenció Social i Comunitària 46 4 5 31 4 1 1 96% 98% 2%
106400 Introducció a la Psicologia de la Salut 300 4 10 221 57 4 4 97% 99% 1%
102573 Introducció Al Tractament Psicològic 355 4 4 99 212 26 6 91% 92% 2%
102535 Investigació i Coneixement Psicosocial 34 2 8 20 2 0 2 94% 100% 6%
102579 La Dimensió Social de la Persona 365 17 3 218 95 17 15 91% 95% 4%
100274 Llenguatge, Cultura i Cognició 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 361 18 59 170 90 24 0 93% 93% 0%
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 411 10 9 127 197 47 21 83% 88% 5%
102544 Neuropsicologia Clínica 93 1 11 45 36 0 0 100% 100% 0%
102578 Personalitat i Diferències Individuals 372 6 0 97 235 29 5 91% 92% 1%
102589 Planificació i Gestió de Recursos Humans 47 0 0 28 16 1 2 94% 98% 4%
106165 Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial 33 2 3 28 0 0 0 100% 100% 0%
102552 Pràcticum 5 0 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
102551 Pràctiques Externes 252 10 128 96 10 3 5 97% 99% 2%
106402 Pràctiques Externes 5 0 4 1 0 0 0 100% 100% 0%
102550 Pràctiques Integrades 19 0 0 13 5 0 1 95% 100% 5%
106401 Pràctiques Integrades 290 11 0 242 30 1 6 98% 100% 2%
102605 Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament 452 2 3 83 277 71 14 81% 84% 3%
102577 Processos Psicològics: Atenció i Percepció 371 5 0 178 174 12 2 96% 97% 1%
102604 Processos Psicològics: Memòria 367 6 0 83 242 15 20 90% 96% 5%
102576 Processos Psicològics: Motivació i Emoció 371 11 9 270 57 6 18 94% 98% 5%
102603 Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge 323 11 8 140 142 13 9 93% 96% 3%
102586 Psicoendocrinologia 102 4 13 46 34 2 2 96% 98% 2%
102585 Psicofarmacologia 107 7 3 39 47 5 3 92% 95% 3%
102584 Psicogenètica 87 1 0 33 51 0 2 98% 100% 2%
102564 Psicologia Cultural i de la Comunicació 89 3 8 50 19 8 1 90% 91% 1%
102561 Psicologia de la Comunicació Publicitària 36 0 11 23 1 0 1 97% 100% 3%
102592 Psicologia de la Salut: Fonaments 37 0 1 21 13 1 1 95% 97% 3%
102548 Psicologia de l'Educació 325 1 3 120 181 14 6 94% 96% 2%
102559 Psicologia de les Organitzacions 310 7 43 218 33 1 8 97% 100% 3%
102557 Psicologia de l'Esport 39 2 3 23 11 0 0 100% 100% 0%
102588 Psicologia del Treball 39 2 7 24 4 2 0 95% 95% 0%
102575 Psicologia Evolutiva I 357 3 6 236 92 5 15 94% 99% 4%
102549 Psicologia Evolutiva II 338 14 9 254 43 0 18 95% 100% 5%
102547 Psicologia Fisiològica I 396 20 26 140 154 45 11 86% 88% 3%
102546 Psicologia Fisiològica II 367 15 18 118 165 35 16 86% 90% 4%
106164 Psicologia Forense: Processos Cognitius 62 4 1 49 5 1 2 95% 98% 3%
102581 Psicologia i Envelliment 32 1 3 23 4 0 1 97% 100% 3%
102563 Psicologia Social Aplicada 77 5 3 46 22 0 1 99% 100% 1%
102601 Psicologia Social del Món Contemporani 312 8 17 219 61 1 6 98% 100% 2%
102534 Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció 52 2 6 34 8 0 2 96% 100% 4%
102569 Psicometria 333 10 1 129 152 31 7 88% 90% 2%
102572 Psicopatologia Al Llarg del Cicle Vital 369 2 0 88 252 22 4 93% 94% 1%
102538 Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència 130 0 0 97 31 0 2 98% 100% 2%
105775 Psicopatologia de l'Edat Adulta 142 1 0 82 57 2 0 99% 99% 0%
100239 Semàntica i Pragmàtica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102555 Tècniques de Gestió de la Informació 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102554 Tècniques d'Observació 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia Lingüística 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència 87 2 2 56 24 0 2 98% 100% 2%
105776 Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta 91 4 0 48 35 3 0 97% 97% 0%
102541 Trastorns de la Personalitat 115 0 1 48 62 3 1 97% 97% 1%
102608 Treball de Final de Grau 335 11 18 219 64 2 21 93% 99% 6%
102553 Valoració de Preferències i Presa de Decisions 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%