Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 1035 121 120
2021 947 133 120
2020 851 112 120
2019 894 134 120
2018 853 123 120
2017 816 114 120
2016 785 97 120
2015 743 114 120
2014 858 139 120
2013 790 103 120
2012 715 109 120
2011 808 97 130
2010 522 60 140

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 88%
105
7%
8
3%
4
1%
1
0%
0
1%
1
119
2021 90%
105
8%
9
2%
2
0%
0
0%
0
1%
1
117
2020 87%
115
8%
11
3%
4
0%
0
1%
1
1%
1
132
2019 87%
109
5%
6
6%
8
0%
0
0%
0
2%
2
125
2018 87%
108
10%
13
1%
1
0%
0
1%
1
1%
1
124
2017 87%
103
5%
6
7%
8
0%
0
1%
1
0%
0
118
2016 88%
106
7%
8
6%
7
0%
0
0%
0
0%
0
121
2015 84%
102
5%
6
9%
11
0%
0
1%
1
2%
2
122
2014 85%
109
7%
9
7%
9
0%
0
1%
1
0%
0
128
2013 81%
100
7%
9
7%
9
0%
0
2%
3
2%
2
123
2012 89%
108
5%
6
6%
7
0%
0
0%
0
0%
0
121
2011 80%
110
10%
14
9%
12
0%
0
1%
1
0%
0
137
2010 86%
118
9%
13
4%
6
0%
0
1%
1
0%
0
138