UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 94% 3%
2021 92% 94% 3%
2020 93% 96% 2%
2019 91% 96% 5%
2018 91% 96% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 9 46 37 6
2021 2 6 45 41 6
2020 2 7 46 41 4
2019 2 8 48 38 4
2018 2 7 40 46 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104059 Ampliació del Dret de la Seguretat 8 0 0 3 5 0 0 100% 100% 0%
101829 Anàlisi del Risc 69 3 5 53 6 2 0 97% 97% 0%
103995 Anàlisi del Risc 35 0 1 17 10 3 4 80% 90% 11%
105746 Ciberseguretat 69 1 0 48 20 0 0 100% 100% 0%
105779 Ciberseguretat 28 0 11 15 0 0 2 93% 100% 7%
101846 Comunicació a les Organitzacions 59 1 8 23 25 2 0 97% 97% 0%
106678 Criminologia i Anàlisi Criminal 51 3 10 34 3 0 1 98% 100% 2%
106682 Criminologia i Anàlisi Criminal 28 1 1 22 3 0 1 96% 100% 4%
101872 Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada 10 1 0 5 4 0 0 100% 100% 0%
104023 Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
101879 Direcció de Seguretat 6 1 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
104024 Direcció de Seguretat 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
101834 Direcció Dels Serveis de Prevenció 29 0 19 7 3 0 0 100% 100% 0%
104025 Direcció Dels Serveis de Prevenció 19 1 14 2 2 0 0 100% 100% 0%
101847 Direcció i Gestió de l'Empresa 67 0 0 9 45 11 2 81% 83% 3%
104006 Direcció i Gestió de l'Empresa 8 0 0 3 1 3 1 50% 57% 12%
101835 Dret de la Seguretat 67 4 7 15 35 5 1 91% 92% 1%
103991 Dret de la Seguretat 29 1 2 12 10 0 4 86% 100% 14%
101874 Dret de la Seguretat Privada 11 0 0 5 6 0 0 100% 100% 0%
104026 Dret de la Seguretat Privada 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
101880 Economia de les Organitzacions 69 3 1 21 23 13 8 70% 79% 12%
103996 Economia de les Organitzacions 14 1 3 6 1 0 3 79% 100% 21%
101856 Estadística 61 3 0 24 21 12 1 79% 80% 2%
101854 Gestió de les Organitzacions 75 0 1 25 45 3 1 95% 96% 1%
103993 Gestió de les Organitzacions 24 0 1 13 8 1 1 92% 96% 4%
101859 Gestió de Projectes i Equips Humans 53 1 2 31 13 4 2 89% 92% 4%
104015 Gestió de Projectes i Equips Humans 21 0 0 10 10 1 0 95% 95% 0%
101878 Gestió de Recursos Humans a les Administracions Públiques 7 1 1 4 0 1 0 86% 86% 0%
104027 Gestió de Recursos Humans a les Administracions Públiques 6 1 1 2 2 0 0 100% 100% 0%
101871 Gestió Privada de la Seguretat 11 0 0 9 2 0 0 100% 100% 0%
104029 Gestió Privada de la Seguretat 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
101839 Gestió Pública de la Seguretat 69 2 0 15 45 7 0 90% 90% 0%
104007 Gestió Pública de la Seguretat 28 1 1 15 7 2 2 86% 92% 7%
101833 Higiene i Salut 30 0 1 18 11 0 0 100% 100% 0%
104030 Higiene i Salut 15 0 3 6 6 0 0 100% 100% 0%
101855 Història de la Seguretat 76 2 0 18 37 18 1 75% 76% 1%
101837 Intervenció i Autoregulació 59 4 20 17 18 0 0 100% 100% 0%
104001 Intervenció i Autoregulació 17 1 4 6 3 0 3 82% 100% 18%
101870 Investigació Privada 11 1 3 6 1 0 0 100% 100% 0%
104038 Investigació Privada 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
101827 Metodologia per a la Redacció de Projectes I 68 3 2 57 5 0 1 99% 100% 1%
103994 Metodologia per a la Redacció de Projectes I 33 1 18 7 0 5 2 79% 84% 6%
101826 Metodologia per a la Redacció de Projectes II 72 1 4 21 33 10 3 82% 86% 4%
103999 Metodologia per a la Redacció de Projectes II 31 1 2 12 9 1 6 77% 96% 19%
105745 Mobilitat i Seguretat Vial 27 1 5 21 0 0 0 100% 100% 0%
105778 Mobilitat i Seguretat Vial 19 1 8 10 0 0 0 100% 100% 0%
101836 Models de Seguretat 59 1 0 12 39 4 3 88% 93% 5%
101843 Models Integrats de Gestió: Medi Ambient 51 2 2 22 24 1 0 98% 98% 0%
104011 Models Integrats de Gestió: Medi Ambient 25 1 0 15 9 0 0 100% 100% 0%
101844 Models Integrats de Gestió: Qualitat i Seguretat Corporatives 47 2 4 35 4 0 2 96% 100% 4%
104016 Models Integrats de Gestió: Qualitat i Seguretat Corporatives 24 1 1 19 2 0 1 96% 100% 4%
101842 Models Integrats de Gestió: Seguretat 47 2 0 14 27 3 1 91% 93% 2%
104012 Models Integrats de Gestió: Seguretat 23 1 0 17 5 0 0 100% 100% 0%
101865 Models Sectorials de Risc 59 0 17 33 7 1 1 97% 98% 2%
104008 Models Sectorials de Risc 13 0 3 3 3 0 4 69% 100% 31%
101832 Normativa sobre Riscos Laborals 27 0 1 22 4 0 0 100% 100% 0%
104033 Normativa sobre Riscos Laborals 18 0 2 5 11 0 0 100% 100% 0%
101877 Organització i Competència en Seguretat Pública 6 0 1 3 2 0 0 100% 100% 0%
104034 Organització i Competència en Seguretat Pública 7 0 0 3 4 0 0 100% 100% 0%
101858 Plans de Recuperació de Desastres i Assegurances 49 1 1 21 22 4 0 92% 92% 0%
104017 Plans de Recuperació de Desastres i Assegurances 26 0 1 13 10 2 0 92% 92% 0%
104687 Pràcticum I 79 2 2 10 44 15 6 73% 79% 8%
104691 Pràcticum I 27 1 4 11 6 3 2 81% 88% 7%
104688 Pràcticum II 79 2 4 31 31 5 6 86% 93% 8%
104692 Pràcticum II 27 1 5 15 0 0 6 78% 100% 22%
104689 Pràcticum III 51 2 0 35 14 0 0 100% 100% 0%
104693 Pràcticum III 26 0 0 19 6 0 1 96% 100% 4%
104690 Pràcticum IV 49 0 0 22 25 2 0 96% 96% 0%
104694 Pràcticum IV 30 0 2 25 3 0 0 100% 100% 0%
101840 Pràctiques Externes 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
105076 Pràctiques Professionals 30 2 12 16 0 0 0 100% 100% 0%
105077 Pràctiques Professionals 7 0 5 1 0 0 1 86% 100% 14%
104018 Projecte IV 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101876 Protecció Civil 9 1 0 6 2 0 0 100% 100% 0%
104036 Protecció Civil 11 0 3 6 2 0 0 100% 100% 0%
106680 Protecció de Dades i Seguretat de la Informació 49 2 2 23 21 0 1 98% 100% 2%
106684 Protecció de Dades i Seguretat de la Informació 15 1 1 9 4 0 0 100% 100% 0%
101831 Psicosociologia i Ergonomia 28 0 1 21 6 0 0 100% 100% 0%
104037 Psicosociologia i Ergonomia 16 0 0 12 4 0 0 100% 100% 0%
101864 Regulació d'Armes i Explosius 8 1 4 2 1 0 0 100% 100% 0%
101838 Regulació de les Organitzacions 13 0 0 0 4 6 2 33% 40% 15%
104003 Regulació de les Organitzacions 6 0 0 0 4 0 2 67% 100% 33%
101828 Resolució de Conflictes i Sociologia del Risc 60 0 2 6 41 10 1 82% 83% 2%
104041 Seguretat Alimentària 8 0 0 6 2 0 0 100% 100% 0%
104042 Seguretat Ambiental 5 0 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
101875 Seguretat Ciutadana 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
104043 Seguretat Ciutadana 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
101868 Seguretat de Transports i Infraestructures 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
106677 Seguretat i Responsabilitat Penal 66 0 0 14 45 5 2 89% 92% 3%
106681 Seguretat i Responsabilitat Penal 33 0 0 8 19 1 5 82% 96% 15%
105744 Seguretat i Tecnologia 3 0 1 0 2 0 0 100% 100% 0%
105777 Seguretat i Tecnologia 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101857 Seguretat Informàtica i Documental 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
104019 Seguretat Informàtica i Documental 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101830 Seguretat Laboral 33 1 1 10 21 0 0 100% 100% 0%
104044 Seguretat Laboral 22 0 1 13 8 0 0 100% 100% 0%
101873 Sistemes de Protecció 11 0 0 5 6 0 0 100% 100% 0%
104046 Sistemes de Protecció 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
106679 Tècniques d’Investigació 50 0 3 20 22 4 1 90% 92% 2%
106683 Tècniques d’Investigació 14 0 1 9 4 0 0 100% 100% 0%
101841 Tècniques d'Investigació Social 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104014 Tècniques d'Investigació Social 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
101867 Tecnologia de la Seguretat 60 2 1 20 34 3 0 95% 95% 0%
104047 Tecnologia de la Seguretat Documental 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
101869 Treball de Final de Grau 48 0 2 27 18 0 1 98% 100% 2%
104020 Treball de Final de Grau 23 1 2 7 11 0 2 91% 100% 9%